Korttidsplasser for koronapasienter

Kristiansand kommune vil etablere et tilbud med korttidsplasser for koronapasienter på Kløvertun. Tilbudet vil bli for pasienter som ikke allerede bor i bofelleskap, sykehjem eller omsorgsbolig.

Godt tilbud

Kløvertun rehabiliteringssenter Foto: Ida Louise Johansen

Tilbudet er ment for pasienter som ikke kan være i egen bolig, og som ikke er så syke at de skal være på sykehus. Beboere på kommunens sykehjem eller i omsorgsbolig som blir syke, skal ikke flyttes. De vil få hjelp der de allerede bor.

- Vi skal ha dette i drift så raskt som mulig innen utgangen av mars. Med dette får vi et godt tilbud i gode lokaler der vi skjermer pasienter med koronasykdom fra andre pasienter, sier kommunalsjef Mette B. Nilsen.

Les mer om Kristiansand kommune og koronasituasjonen

20 plasser

Det er kommunen som avgjør hvem som skal få nødvendig hjelp i hjemmet, eller må tilbys et midlertidig opphold ved en av de inntil 20 plassene på Kløvertun. 

- Vanlige søknadsprosedyrer gjelder. Folk søker om hjelp, vi vurderer behov og om og hvordan hjelp skal gis. De vanlige samhandlingsrutinene mellom kommune og sykehus gjelder også, sier Nilsen. 

Det vil bli etablert et trygt skille mellom avdelingen med koronasyke og øvrig aktivitet på Kløvertun.

Korttidsplassene for koronapasienter åpner så raskt som mulig innen utgangen av mars.

Smittevern

Det skal ikke lenger være noen tjenester på Kløvertun som innebærer andre pasientgrupper. Det vil si at Kløverhagen dagsenter er lukket i perioden. 

Rehabiliteringspasienter skal heller ikke få behandling på Kløvertun i denne perioden. Disse får enten tilbud i sitt eget hjem, eller ved et annet behandlingssted.

- Pasientgruppen er ny for oss. Det kan være mange grunner til at en koronasyk ikke skal være i sitt eget hjem. Vi mener det er en god og klok løsning å samle pasienter med kjent koronasmitte på ett sted, sier Nilsen.

Tilbudet etableres i god forståelse med Kristiansand Sanitetsforening som eier bygget.

Det er altså ikke klart hvor mange pasienter som skal få plass på Kløvertun, korttidsplasser for koronapasienter. Det er heller ikke klart hvor lenge tilbudet skal bestå.

- Vi har per i dag plass og ansatte nok til 20 senger. Tilbudet er etableres på kort varsel, og vi kommer til å avvikle det når vi ikke lenger har behovet, sier kommunalsjef Mette B. Nilsen.

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
913 53 690