Korona-film om Familiens hus

Helsestasjonene og de andre tjenestene på Familiens hus har vært nødt til å gjøre noen praktiske endringer under korona-pandemien.

I en kort informasjonsfilm ser du hvordan du blir møtt når du kommer til Familiens hus, hva slags rutiner som gjelder og hvem som blir prioritert.  

Korona-info