Hele 8. trinn ved Fiskå skole og berørte lærere tas ut i karantene som følge av at en elev har testet positivt for korona.

- Elevene og lærerne er foreløpig tatt ut i karantene resten av denne uka, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.  

Det er 75 elever ved 8. trinn på Fiskå skole. Åtte lærere og to lærerstudenter blir satt i karantene.  

- Elevene vil i løpet av ettermiddag og kveld bli kontaktet av koronasenteret med tilbud om å testes i morgen torsdag. Prøvesvar vil foreligge i løpet av helgen, sier kommuneoverlegen.

Foresatte på trinnet er allerede informert i en sms som er sendt ut fra skolen. Foresatte vil også bli kontaktet av kontaktlærer for informasjon.

Smittetilfellet knytter seg til et annet kjent tilfelle.  

- Alle kontaktes

- Alle som omfattes av denne saken vil altså også bli kontaktet av koronasenteret i løpet av torsdagen. I den forbindelse vil de også få informasjon og de får anledning til å stille spørsmål, sier kommuneoverlegen.  

Han understreker at koronasenteret skal tildele time til alle som omfattes av denne saken.  

- Det er viktig at ingen bestiller test hos koronasenteret på egen hånd, sier kommuneoverlegen.  

Hjemmeundervisning

-  Det forberedes fjernundervisning.  Foresatte bes følge med på skolens hjemmeside for løpende informasjon, sier stabsleder hos oppvekstdirektøren, Svein Tore Kvernes.   

Kommunen driver nå smittesporing.    

Kontakt for media  

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
913 53 690