Klare for vinterveiene

90 brøytemannskaper er klare for å holde de kommunale vinterveiene i farbar stand når kulda og snøen kommer. De vil gjerne ha litt hjelp fra deg.

1500 Brøytekart - Torfinn Jore og Christen Egeland.jpg– Ja, vi er klare for sesongen, sier Torfinn Jore (t.v.) som er assisterende produksjonssjef i ingeniørvesenet. Her er han fotografert sammen med syklist Christen Egeland foran vintersesongen 2018. Foto: Marte Krogstad

Brøytemannskapet har til sammen 450 kilometer med boligveier og nærmere 110 kilometer med gang og sykkelveier å brøyte i den nye storkommunen.

I dette kartet kan du følge brøytebilene i hele kommunen når de er ute og brøyter, strør eller feier. Fargekoder på veien viser hvor og når brøytebilen har vært. Velg fra nedtrekksmenyen til høyre i kartet.

Følg brøytebilen i kartet
Brøytekartet er veiledende og kan avvike litt fra det som faktisk brøytes.

Kurser brøytemannskapet

Jore forteller at alle som brøyter for kommunen har gjennomgått kurs.

– Brøyting er farlig arbeid og det legges stor vekt på HMS (helse, miljø og sikkerhet), understreker han. Informasjon rettet mot barn og unge er også sendt ut til alle skoler og barnehager med oppfordring om å informere i egne kanaler.

Når starter brøytingen?

Ved snøfall er det veiene som bussen kjører og gang- og sykkelveier som har høyeste prioritet. Her vil brøyting starte ved en snødybde på 3-5 centimeter.

I boligområdene starter brøytingen når snødybden er 8-12 centimeter. Dette er samme standarden som ble fulgt i tidligere Kristiansand kommune. Innbyggerne i tidligere Søgne og Songdalen kan nok oppleve at det tar litt lengre tid enn før, da startet brøytingen ved en snødybde på 5-10 centimeter.

– Standarden sier også at vi skal være ferdig å brøyte 8-12 timer etter snøfall, men dette vil selvsagt kunne ta noe lengre tid om det kommer veldig mye snø eller det snør over lengre tid, forklarer Jore.

Han gjør også oppmerksom på at fortau kan bli brukt til snøopplag, og at kommunen har anledning til å frese snø inn i hager/eiendommer

Hvem brøyter hvor?

Kommunen brøyter de kommunale veiene, mens det er Statens vegvesen som har ansvar for europa-, fylkes- og riksveier.

Slik kan du hjelpe

Det er viktig at brøytebilen kommer mest mulig uhindret fram og brøytemannskapet setter stor pris på hjelp fra innbyggerne. Når det snør eller er meldt snø er det derfor viktig at du passer på følgende:

 • Søppeldunker bør ikke stå lenger enn nødvendig i veikanten. Allier deg gjerne med en nabo om du ikke selv har anledning til å flytte dunkene.
 • Gå sammen med naboer og parker på samme side av veien, slik at brøytebilen kommer til.
 • Sett opp brøytestikker om du har en mur, eller annet du er redd kan bli skadet. Se hvor du kan hente gratis brøytestikker i slutten av artikkelen.
 • Merk også tilhengere, sykler og annet som står på offentlig grunn der det brøytes. Vær oppmerksom på at skader på disse ikke blir erstattet.
 • Pass på at ladeledning for el-bil ikke er til hinder for brøytebilen.
 • Ikke legg snøen fra egen eiendom ut i offentlig vei.

Strøing og salting

Gang- og sykkelveier strøs med singel etter behov.
Gang- og sykkelveiene langs riks- og fylkesveiene er Statens vegvesens ansvar.

Boligveier strøs etter behov der det er bakker og andre vanskelige partier.
Det er vanligvis bare bussrutene som saltes.

Ingeniørvesenet har satt ut cirka 200 kasser med strøsingel på spesielt vanskelige steder. Innbyggerne kan bruke singelen til å strø på offentlig vei.

Strøsingel og syklister

Strøsingelen som brukes er 2-5 mm og kan være noe skarp i kantene. Større strøsingel vil føre til at du lett kan miste grepet på sykkelen, mindre strøsingel, som f.eks sand, vil fort blåse bort.

– Vi oppfordrer syklister til å sjekke dekkene sine når de nå bytter til vinterdekk på sykkelen. Pass på at du har et godt vinterdekk så minsker du risikoen for punktering. Vi får noen henvendelser om punkterte sykkeldekk, men dessverre må vi akseptere dette for å ha trygge gang- og sykkelveier, sier Jore.

Strøsingel til privat bruk

Du er velkommen til å hente en bøtte eller to med strøsingel hos ingeniørvesenet på følgende steder:

 • Kristiansand: Daleneveien 39 mellom kl 07.00 -14.30 i ukedagene. 
 • Søgne: Salemsveien 24 mellom kl 07.00 -14.30 i ukedagene. Sanden er i teltet.
 • Songdalen: Trondstadveien på Nodeland, ta første avkjørsel til venstre og første bygg på venstre side

Vi gjør oppmerksom på at strøsingelen inneholder salt.

Innbyggere over 60 år kan bestille strøsingel tilkjørt. Du kan bestille på telefon 38 07 95 00 mellom kl. 08.00 og 15.30 eller sende en e-post med bestillingen din. Husk å skrive adresse, telefonnummer og hvor mange sekker du ønsker å bestille.
Sekkene veier cirka 15 kilo hver og koster 50 kroner per sekk. Kommunen samarbeider med Civitan om utkjøringen.

Brøytestikker

Kommunen setter ikke opp brøytestikker i boligområder. Har du en mur, hekk eller annet du er redd kan bli skadet av brøytebilen bør du sette opp brøytestikker selv slik at brøytebilen er oppmerksom på dette.

Gratis brøytestikker kan hentes på følgende steder:

 • Kristiansand: Dalaneveien 39, utenfor porten.
 • Søgne: Salemsveien 24, utenfor porten
 • Songdalen: Trondstadveien på Nodeland, ta første avkjørsel til venstre og første bygg på venstre side.

Mer informasjon om brøyting og vintervedlikehold finner du her.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om brøyting, strøing eller salting kan du ringe til ingeniørvesenet eller innbyggertorget på telefon 38 07 50 00 i kontortiden.
Utenom ordinær arbeidstid kan vakthavende oppsynsmann kontaktes på telefon 38 02 93 63.

Henvendelser som gjelder brøyting av gang- og sykkelveier langs E39, E18, riksveiene og fylkesveiene, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.