Kemneren blir historie

1. november går skatteoppkrevingen til Skatteetaten og dermed blir det kommunale kemnerkontoret historie.

IMG_6793_Hans Ditlef Christiansen3.jpg

Kommunens siste kemner, Hans Ditlef Christiansen, fremhever god lokalkunnskap, kompetanse og samarbeid når han oppsummerer kemnerkontorets arbeid. 1. november går skatteoppkrevingen til staten. Foto: Kristiansand kommune.

– Først og fremst overføres skatteinnkreving for personer og bedrifter, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll til Skatteetaten, sier avtroppende kemner Hans Ditlef Christiansen.

I tillegg overføres all veiledning og henvendelser fra skatteytere til Skatteetaten. Når folk lurer på noe om skatten, må de altså henvende seg dit fra 1. november og ikke til kommunen.

Endringen kommer som følge av et stortingsvedtak i fjor høst om overføring av skatteoppkrevingsoppgaver fra kommunene til staten. Hensikten er blant annet å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid, samt sikre likebehandling av skatteyterne.

Beholder innkreving av kommunale krav

Kommunen vil beholde innkreving av kommunale krav som gjelder kommunale avgifter og eiendomsskatt etter overdragelsen.

– Innfordring av kommunale krav blir igjen i kommunen med tre ansatte. De skal håndtere alle fakturaer som ikke blir betalt og er kommunens inkassobyrå, sier Christiansen. Kommunal innkreving vil fra 1. november være organisert i regnskapsenheten i økonomiområdet.

Ingen mister jobben

Han synes det er vemodig at kemnerfunksjonen overdras til staten, men er samtidig glad for at alle ansatte beholder jobben, enten i kommunen eller i Skatteetaten:

– Dette er en virksomhetsoverdragelse slik at alle beholder en jobb. Det er jeg veldig glad for, det er positivt, sier han.

Selv skal han lede en ny innfordringsgruppe som skal holde til på Kjøita i Kristiansand. 9 av de ansatte ved kemnerkontoret blir med i den nye gruppen, som i tillegg får tilført nye medarbeidere fra skatteoppkreveren i Setesdal, Vennesla og Lindesnes og en ansatt som allerede jobber i Skatteetaten. Kemnerkontorets andre ansatte blir fordelt på to andre enheter i Skatteetaten, henholdsvis arbeidsgiverkontroll og regnskap i Grimstad.

God kompetanse og godt samarbeid i regionen

Christiansen vil gjerne fremheve det gode samarbeidet og det sterke kompetansemiljøet i Agder på skatt og arbeidsgiverkontroll som kemnerkontoret har vært en del av. Han trekker fram det interkommunale samarbeidet om arbeidsgiverkontroll hvor både gamle Søgne og Songdalen kommuner har vært med, sammen med Birkenes kommune og Kristiansand kommune.

– Vi har fått til svært gode resultater over flere år på skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll-siden, fordi vi har gått sammen om oppgavene. De mindre kommunene har kjøpt vår kompetanse og har også fått uttelling for dette, sier han.

På grunn av nærhet til det lokale næringslivet og lokale forhold klarer kemneren å jobbe mer treffsikkert og får krevd inn mer av utestående krav. Dette skyldes ikke minst dyktige saksbehandlere som er tett på lokalmiljøet.

– Vi har dyktige saksbehandlere som kan jobben sin og som sitter på god lokalkunnskap, understreker han, og håper at den nye organiseringen ikke vil svekke denne kompetansen.

AKRIM-prosjektet

Christiansen nevner også AKRIM-prosjektet, det tverrfaglige samlokaliserte A-krimsenteret i Agder, hvor ansatte fra kemneren, Skatteetaten, NAV, politiet, Arbeidstilsynet og Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder (IAA) samarbeider om å forebygge og forhindre arbeidslivskriminalitet, blant annet i bygg- og anleggsbransjen.

– Når alle gode krefter kommer sammen på tvers og jobber for å løse oppgavene får vi til resultater. I dag går samfunnet glipp av betydelige skatteinntekter, og det er ingen hemmelighet at de største aktørene driver med multikriminalitet. AKRIM-senteret bidrar til at både arbeidsgivere og private kan ta de rette valgene, sier han.

Han mener folks holdninger ser ut til å ha bedret seg i forhold til svart arbeid, men at nye utfordringer blant annet med det felles europeiske arbeidsmarkedet gjør kontrollen vanskeligere. Folk utnyttes i form av lave lønninger og under uverdige arbeidsforhold, som igjen er med på å utkonkurrere de seriøse aktørene. Det kan senere gi problemer med rekruttering til yrker i utsatte bransjer, som for eksempel det å få tak i nok lærlinger.

Kristiansand som foregangskommune

– Derfor må kommunen fortsette å jobbe for gode lønns- og arbeidsvilkår og å være pådrivere her. Vi må være en foregangskommune i valg av leverandører og i oppfølging av kontraktene vi inngår. Det skal være et kvalitetsstempel å være leverandør til kommunen, sier han engasjert.

Kemneren synes også det er bra at kommunal innkreving beholdes i kommunen og at enheter i kommunen samarbeider godt på tvers.

– Det er viktig å ta i vare på de svakeste i samfunnet. Godt samarbeid internt i kommunen gjør at vi kan gi hjelp til de som trenger det, som gjeldsrådgiving og tak over hodet. Vi må fortsette den gode dialogen med innbyggerne, bare kommunen kan være med å løse disse utfordringene, legger han til.

God prosess

Christiansen vil gjerne gi honnør til dem som har vært med i prosessen mot overføringen til staten.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med personalenheten og tillitsvalgte i samspill med de ansatte. Skatteetaten har gjennomført en grundig og ryddig prosess med god informasjon underveis. Jeg kan nok si at de ansatte har følt seg ivaretatt. Ikke minst har vi fått, og kommer til å få, god hjelp av dokumentsenteret. De har vært smidige i en overgangsfase med praktiske løsninger.

– Det blir vemodig både kollegialt og faglig å slutte. Mange hos kemneren har vært ansatt lenge og har vært fornøyde med å jobbe i kommunen, sier han.

Takker kemneren for godt arbeid

Også kommunedirektør Camilla Dunsæd hadde helst sett at skatteoppkrevingen ble værende i kommunen:

– Kemneren utfører viktige oppgaver og er i prinsippet kasserer for kommune, fylkeskommunen og staten. Det å ha kemneren i organisasjonen har vært et pluss og vi er ikke fornøyde med at regjeringen fikk gjennomslag for å statliggjøre kemnerfunksjonen, sier hun.

Dunsæd regner likevel med å få fortsette et godt samarbeid med Skatteetaten.

– Det at kemneren med tilhørende funksjoner flytter til Skatteetaten betyr antagelig et tettere samarbeid fremover, sier hun.

Hun har bare fine ord å si om kemnerens arbeid nå som kemnerkontoret er i ferd med å bli historie:

– Jeg vil si takk til kemneren for godt arbeid. Jeg tror at lokalkunnskap og nærhet til skyldnerne er vesentlig for de gode, lokale resultatene vi har hatt i Kristiansand. Nærhet gir rett og slett bedre oppfølgning og økt betalingsmotivasjon for skyldnere, avslutter kommunedirektøren.

For media:

Hans Ditlef Christiansen, kemner, telefon: 38 24 34 48