Justerer avtalen med IK Start

Kommunens avtale med IK Start justeres. Dette gir laget bedre vilkår for å spille eliteseriefotball på Sparebanken Sør Arena i Kristiansand.

Kristiansand kommune og IK Start er enige om en ny avtale. (Foto: Ole G Sørensen, IK Start)

Nytt kunstgress, kommunal drift av deler av anlegget og redusert leie er del av avtalen, som løper til 2030. Dette gjør det mulig for kommunen å legge bedre til rette for breddeidrett og kvinnefotball.

– Kristiansand kommune ønsker med dette å bidra til at IK Start fortsatt kan satse på toppfotball, samtidig som vi legger bedre til rette for breddeidrett og kvinnefotball. Med denne nye avtalen får mange flere mulighet til å bruke arenaen med det nye kunstgresset, og vi får bedre utnyttelse av anlegget, understreker ordfører Jan Oddvar Skisland.

Det er Sørlandshallen Eiendom AS som har forhandlet frem den justerte avtalen med IK Start på vegne av Kristiansand kommune etter lengre tids dialog om vilkårene for drift av Kristiansands store fotballstadion.

Avtalen gir Start betydelig reduksjon i direkte og indirekte utgifter gjennom at kommunen overtar drift av banen samt enkelte andre arealer. Den nye årlige leiesummen blir cirka 2,6 millioner (mot cirka 4,7 millioner kroner tidligere).

Her er noen av årsakene til prisreduksjonen:

  • Kommunen overtar ansvaret for kafé i 2020 og vertskapsanlegg fra 2021 og leien reduseres tilsvarende.
  • Kommunen overtar driften av kunstgress og to garderober gjennom sin idrettsenhet for bruk av anlegget til breddefotball.
  • Start beholder ansvaret for arealer knyttet til toppidrett som medierom, hoved-garderober, tribune, storskjerm og flomlys.
  • Kvinnefotball får tilgang til kamp og trening tilpasset IK Starts bruk.

For media

Kontaktperson er eiendomssjef Hans-Christian Gram: 908 31 223.