Inviterer alle frivillige i Søgne

Enhet for frivillighet i Kristiansand kommune er like ny som kommunen er ny. Enheten tar på alvor å komme i bedre dialog med det omfattende frivillige arbeidet i Kristiansand – ikke minst i Søgne og Songdalen.

843 frivillige organisasjoner

1500 st09092020 1.jpg

Frivillighetskoordinator i Kristiansand kommune, Annette Sørlie Stray (t.v.) og fagkonsulent Heidi Johansen i Frivilligsentralen i Søgne, har invitert nær 100 frivillige organisasjoner til dialogmøte i det tidligere rådhuset på Tangvall. Foto: Svein Tybakken

– Vi vet at det er et rikt landskap av frivillighet i hele Kristiansand kommune. Frivillighet Norge gjorde i 2019 en kartlegging av frivilligheten i Kristiansand, Søgne og Songdalen. Der kommer det fram at Kristiansand har 843 registrerte frivillige organisasjoner. Et annet funn i rapporten er at frivilligheten ønsker tettere kontakt med kommunen, samt at organisasjonene gjerne vil bli bedre kjent med hverandre. Vi ønsker derfor å komme i god dialog med alle og sammen finne ut hvordan vi best kan samarbeide.

Det sier frivillighetskoordinator Annette Sørlie Stray i Kristiansand kommunes område for innbyggerdialog og frivillighet. Sammen med fagkonsulent Heidi Johansen på innbyggertorget i Søgne, inviterer frivillighetskoordinatoren nær 100 frivillige organisasjoner i Søgne til dialogmøte 17. september på innbyggertorget. På grunn av korona-situasjonen må antallet deltakere begrenses til 50. Forhåndspåmelding skjer på e-post til Heidi Johansen.

Se program her

Mer offensiv holdning

– Det er nok en forventning hos mange i det frivillige lag- og foreningslivet om en mer offensiv holdning fra kommunens side. Det er flott at den nye kommunen vi alle nå er en del av tar frivilligheten enda mer på alvor. I Frivilligsentralen her i Søgne har vi gjennom mange år hatt god erfaring med et tett og godt samarbeid mellom kommune og de frivillige organisasjonslivet. Nå må vi bli kjent med hverandre i hele byen og jobbe fram en god strategi for videre arbeid, sier fagkonsulent Heidi Johansen i Frivilligsentralen i Søgne.

Hun har flyttet inn i det tidligere rådhuset og er nå en integrert del av innbyggertorget der. Det gjør at det nå er en enda lavere terskel for å komme i møte med kommunen.

– Vi har jo en del å tilby frivilligheten, som det er viktig at de vet om – som tilskuddsordninger, stipender og legater, utleie av lokaler eller hjelp til å navigere i det offentlige apparatet – for å nevne noe, sier Annette Sørlie Stray, som gjerne vil legge til rette for temakvelder for å bistå organisasjonene i å kunne rekruttere interesserte, nye frivillige.

Vil bli best på frivillighet

– 2022 er frivillighetens år. Da er vårt mål å være Norges beste kommune på frivillighet. Frivilligheten er en bærebjelke og et kjennetegn på et sunnt og godt samfunn. Frivillig innsats innen idrett, eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid og rusomsorg – for å nevne noe, er uvurderlig samfunnsinnsats som vi må verdsette og synliggjøre enda bedre fremover, sier frivillighetskoordinatoren.

Frivillighetskoordinator Annette Sørlie Stray peker også på at Den internasjonale frivillighetsdagen 5. desember årlig markeres i Rådhuskvartalet. Der kan de som ønsker det av frivillige organisasjoner presentere seg på stands. Dagen er full av program med aktiviteter og aktuelle foredrag om frivillighet. Hvordan denne dagen skal markeres i år er usikkert på grunn av koronasituasjonen.

– Uansett blir det gjort stas på frivilligheten i år. Hvert år deler ordfører ut Kristiansand kommunes frivillighetspris på denne festdagen. Det gjøres på bakgrunn av forslag på kandidater fra innbyggerne. Det er viktig at lag og foreninger bruker denne anledningen til å kunne få hedret medlemmer som gjør eller har gjort en ekstraordinær innsats. Fristen er ute for i år, men vi regner med mange forslag på kandidater i 2021, sier frivillighetskoordinator Annette Sørlie Stray i Kristiansand kommune med et stort smil.

Mer om frivillighet i Kristiansand