Integrering som fungerer

«Vi gjør livet sammen» er mottoet til er integreringssenteret Åpent Hus som ligger i Tomtebo Barnehage på Lundeveien i Søgne.

Hensikten med senteret er å skape nye møteplasser og aktiviteter både for våre nye landsmenn og lokalbefolkningen i området.

Diskusjon rundt kaffebordet på åpent hus.jpg

En god prat: Noen av deltakerne på Åpent hus tidligere i høst. Fra venstre: Maymuun Agani, Helen Tekle, Jamileh Kariman, Siren Godø, Erling Natvig og Erik Rostoft 

Åpent Hus ble etablert i 2016, drives av Søgne Misjonskirke, og har et godt samarbeid med Frivilligsentralen, Introduksjonssenteret, Birkelid Opplæringssenter, helsestasjonen på Nodeland og Kvalifiseringssenteret. Senteret leier lokaler av Kristiansand kommune og er et religionsnøytralt møtested. Åpent hus baserer seg på frivillig innsats for å bidra til god integrering og økt livskvalitet for innvandrere og flyktninger. Denne høsten har de blant annet følgende tilbud til sine deltakere:

• Åpent hus for kvinner og barn
• Norsktrening, leksehjelp og trafikkopplæring (åpent for alle, inkludert barn)
• Svømmekurs (et samarbeid ved Vågsbygd svømme- og livredningsklubb)
• Internasjonal fotballgruppe for menn
• Sosiale aktiviteter/feiringer
• Sykkelverksted
• Trafikkopplæring

Deltakerne på Åpent hus

På dagtid er det en rekke kvinner som kommer på Åpent Hus. De er hjemme på dagtid av ulike grunner. Noen har fødselspermisjon fra studier/jobb, andre er sykemeldte, arbeidsledige eller uføretrygdede. I tillegg til å heve norskkompetanse og hjelpe brukerne til å bli tryggere i møte med det norske samfunnet, har Åpent Hus har bidratt til at flere har kommet ut av depresjon og ensomhet. Flere av deltakerne har også kommet seg ut i jobb og studier.

Undervisning, sosialt fellesskap, mestring, fysisk og psykisk helse, økonomisk lettelse og praktisk hjelp er fokusområdene i Åpent Hus.

Imponert

Varaordfører Erik Rostoft besøkte Åpent Hus hus tidligere i høst, og fikk se på nært hold hva arbeidet går ut på.

Måltid.jpeg

Et hyggelig måltid. Fra venstre: Rahelle Towfiqi, Shakila Fazli, Placidie Uwineza, Elva Nziza, Erik Rostoft, Odd Birger Sørli og Maryam Qasemi. 

– Besøket gjorde sterkt inntrykk på meg. Dette er et flott eksempel på hva man kan få til når man går sammen om et felles mål. Åpent hus fokuserer på økt livskvalitet, god integrering og ikke minst – å knytte nye vennskapsbånd, sier Rostoft. – Antall deltakere på de forskjellige aktivitetene imponerte. Det er tydelig at senteret dekker et viktig behov i nærmiljøet.

Prosjektet ledes og koordineres av Alie Roland og Anne Torild Grimestad. De har et team av 34 faste frivillige medarbeidere, både nordmenn og innvandrere, som har påtatt seg ansvar for drift av faste aktivitetstilbud. I den frivillige staben inngår blant annet lærere, sykepleiere og miljøterapeuter. Lokalene til Åpent Hus rommer både lekerom, stellerom, soverom, syrom, vaskerom, undervisningsrom, grupperom, kjøkken, spisesal, et skjønnhetshjørne, uteområde og en parsellhage.