Innspillsmøter til kulturstrategi

Treffer kommunen riktig med de ordningene vi har eller bør vi prioritere annerledes? Dette kan du være med å svare på når kommunen arrangerer innspillsmøter til ny kulturstrategi i høst.

Workshop shutterstock.jpg

Foto: shutterstock.com

Kristiansand kommune skal utarbeide en ny kulturstrategi for den nye kommunen i 2021. I den forbindelse inviteres det til innspillsmøter som arrangeres i løpet av høsten 2020.

– Kulturstrategien skal skrives vinteren/våren 2021. Deretter sendes den på høring i mai før den går opp til politisk behandling i august og september. For å få et best mulig grunnlag er det viktig at vi får gode innspill til prosessen nå i høst. Vi har allerede gjennomført seks innspillsmøter og i høst arrangerer vi ti møter til, sier kulturrådgiver Jørgen Skauge.

Om innspillsmøtene

Innspillsmøtene starter med en gjennomgang av arbeidet, deretter blir det en innledning fra fagrådgiver før det arbeides i grupper med innspill i ca. to timer.

Møtene er åpne for alle, men grunnet eventuell smittesporing og for å sette gruppene er det obligatorisk påmelding på forhånd.

Påmeldingslenker blir tilgjengelige i denne saken utover høsten og på Facebook-siden til Kulturdirektøren i Kristiansand. Her vil samtlige innspillsmøter bli annonsert med informasjon om hvert møte og lenke til påmelding.

Dersom du ønsker å sende innspill uten å delta på møtene kan de sendes på e-post til jorgen.skauge@kristiansand.kommune.no

Oversikt over høstens innspillsmøter

02.11 kl. 18:00 – 21:00. Tema: tilskudd og stipendordninger

Oppmøtested: Kristiansand folkebibliotek.

Kurset passer for: Søkere av tilskudd og stipend, kompetansesentre og interesseorganisasjoner.

Påmelding

05.11 kl. 18:00 – 21:00. Tema: kulturarv

Oppmøtested: Rådhuskvartalet.

Kurset passer for: Museum, frivillige lag, stiftelser og foreninger innen kulturarv.

Påmelding

10.11 kl. 12:00 – 14:30. Tema: litteratur UTSATT

Grunnet situasjonen rundt covid-19 er det bestemt at kommunen ikke skal invitere til innspillsmøter fysisk en periode framover. Vi kommer tilbake med ny dato for møtet og dersom restriksjonene på fysiske møter vedvarer vil vi invitere til digitalt møte. Beklager ulempene utsettelsen medfører.

Oppmøtested: Samsen kulturhus.

Kurset passer for: Forfattere, forlag, interesseorganisasjoner og kompetansesentre.

Påmelding

12.11 kl. 17:30-20:00. Tema: film UTSATT

Grunnet situasjonen rundt covid-19 er det bestemt at kommunen ikke skal invitere til innspillsmøter fysisk en periode framover. Vi kommer tilbake med ny dato for møtet og dersom restriksjonene på fysiske møter vedvarer vil vi invitere til digitalt møte. Beklager ulempene utsettelsen medfører.

Oppmøtested: Bystyresalen.

Kurset passer for: Filmarbeidere, kompetansesentre.

Påmelding

16.11 kl. 17:30 – 20:00. Tema: scenekunst - dans

Oppmøtested: Samsen kulturhus.

Kurset passer for: Utøvende dansere, danseskoler, Knuden – Kristiansand kulturskole, Vågsbygd videregående skole, festivaler, interesseorganisasjoner og arrangører.

Påmeldingslenke kommer.

24.11 kl. 12:00 – 15:00. Tema: infrastruktur

Oppmøtested: Kristiansand folkebibliotek.

Kurset passer for: Festivaler, arrangører, parkvesen, kunstnere, produsenter, filmselskap.

Påmeldingslenke kommer.

01.12 kl. 18:00– 21:00. Tema: festivaler og store arrangementer

Oppmøtested: Rådhuskvartalet.

Kurset passer for: Eiere og drivere av festivaler og store arrangementer, interesseorganisasjoner, kompetansesentrene.

Påmeldingslenke kommer.

04.12 kl. 12:00 – 14:30. Tema: kulturnæringene

Oppmøtested: Bystyresalen.

Kurset passer for: Næringsaktørene innen kunstfeltet.

Påmelding

08.12 kl. 12:00 – 15:00. Tema: overordnet strategi – veivalg videre

Informasjon om oppmøtested kommer.

Kurset passer for: Kompetansesentre og institusjoner.

Påmeldingslenke kommer.

Uke 6. Tema: mangfold

Informasjon om oppmøtested kommer.

Kurset passer for: «En by for alle».

Påmeldingslenke kommer.

Smittevernhensyn

For å ivareta smittevernshensyn arrangeres kursene i store lokaler og det tilrettelegges slik at deltakerne og gruppene kan ha en meter mellom seg. Alle deltakere må sprite hendene ved ankomst og det er vil være antibac tilgjengelig i lokalene.

Kontaktperson

Har du noen spørsmål om innspillsmøtene kan du sende en e-post til jorgen.skauge@kristiansand.kommune.no