Innskriving i skolen

Barn født i 2014 skal begynne på skolen høsten 2020. Foreldrene har nå fått brev fra kommunen, der det står hvilken skole deres barn skal gå på.

Senest 12. februar må foreldrene bekrefte skoleplassen, eller søke om at barnet får plass på en annen skole. Innskrivingen skjer ved at en av foreldrene logger seg på Foreldreportalen ved hjelp av ID-porten. ID-porten finnes på Min side øverst på kommunens portal.

Endelig vedtak om skoleplass skjer i midten av februar. Vedtaket sendes via digital postkasse. Det vil også være mulig å logge seg på Foreldreportalen for å sjekke skoleplassering.

Skolestart

(Bildet er tatt av Anders Martinsen fotografer)