Innskrenker åpningstidene

Smittevernoverlegen har 16. mars innskrenket åpningstidene for steder som serverer mat og alkohol.

Helsedirektoratet har i vedtak 12. mars 2020 bestemt at serveringssteder kan holde åpent dersom det foregår servering av mat, og det kan legges til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Dette er begrunnet i et behov for å opprettholde mattilbudet.

Lange åpningstider kombinert med alkoholservering fører til uakseptabel smitterisiko. Det er derfor behov for å innskrenke åpningstidene for steder som både serverer alkohol og mat. På denne bakgrunn har smittevernoverlegen i dag med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd jf. første ledd truffet følgende vedtak:

De serverings- og skjenkestedene i Kristiansand kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, skal holdes lukket mellom kl. 21.00 og kl. 06.00.

I Kristiansand kommune er det kun serverings- og skjenkesteder som har kjøkken og som praktiserer bordservering som kan holde åpent.

Skjenketiden for alkoholholdig drikk følger skjenkestedets åpningstid, likevel slik at skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge, altså kl. 20.30.

Serveringssteder som ikke har skjenkebevilling er ikke omfattet av denne forskriften, og følger ordinære åpningstider.

Serverings- og skjenkesteder som driver take-away-virksomhet, kan fremdeles servere mat til take-away eller levering frem til normal åpningstid så fremt det ikke oppholder seg gjester i lokalet etter kl. 21.00. Serveringssteder som driver take-away-virksomhet, kan fremdeles servere mat til take-away eller levering uavhengig av bordserveringsmuligheten.

Vedtaket går foran vedtak om å forebygge og begrense smitte, og beskytte kommunens innbyggere - folkeansamlinger/arrangementer av 12.03.2020.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Vedtaket behandlet i kommunedirektørens ledergruppe og godkjent av smittevernlege/kommuneoverlege Dagfinn Haarr

Publisert 16. mars klokka 15.00.

(Arkivbildet er tatt av Anders Martinsen fotografer)