Hvordan vil vi ha det i kommunen vår?

Dette er spørsmålet planforslaget ‘Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030’ gir flere konkrete svar på.

Et konkret punkt i forslaget er at Kristiansand skal være et samfunn hvor innbyggerne trives der de bor og er aktive samfunns-deltakere med tillit til hverandre. Men hva betyr dette i praksis?

 

Stine busborg sagen og rannveig odden_CRP.jpg

Stine Busborg Sagen og Ranveig Odden (foto: Kristin Wallem Timenes)

– Det å fremme livskvalitet i befolkningen er viktig for et godt liv, understreker Ranveig Odden, folkehelsekoordinator i Kristiansand kommune. – Vi legger til rette for at folk kan klare seg selv og delta i sosiale felleskap, noe som gir tilhørighet og opplevelse av mestring. 

Møteplasser

– Et viktig grep for livskvaliteten er å skape gode muligheter for å møtes i nærmiljøet, f.eks. å kunne treffes på tvers av generasjoner, supplerer rådgiver Stine Busborg Sagen fra samfunn og innovasjon. Å skape mulighet for å bli sett og hørt, delta i felleskapet og oppleve seg som en ressurs, uansett alder, er viktig. 

Hva er innbyggerne opptatt av? 

Dagligvarebutikk er noe av det som folk har som førsteprioritet når de blir spurt om hvilke funksjoner de ønsker i nærområdet rundt boligen sin. Dette kom frem i boligundersøkelsen i 2018 i tidligere Kristiansand kommune og i den ferske tilsvarende undersøkelsen fra tidligere Søgne og Songdalen kommuner i 2020. Kollektivtilbud kommer på en god andreplass. Et stykke bak kommer kafé, kulturtilbud og parker for å nevne noe. 

– Et viktig spørsmål å stille seg nå er hvordan disse behovene er dekket i kommunen i dag, i etablerte, i nye og i planlagte bo-områder sett i et livsløpsperspektiv. Det er særlig viktig å tenke på dette når man etablerer nye bo-områder, sier Odden og understreker betydningen av å tenke helhetlig.   

Mange innbyggere har vært opptatt av det nære – og ønsker en by der de kan få være aktive og skape tillit til hverandre. Fysisk utforming er en viktig del av dette.    

Vil bo der de bor  

Det er små forskjeller i svarene fra boligundersøkelsen i tidligere Søgne og Songdalen sammenlignet med undersøkelsen i tidligere Kristiansand. Leilighet skårer noe høyere blant boligønskene i «gamle» Kristiansand, og folk som bor i tidligere Søgne og Songdalen aksepterer noe lengre reisevei. Tilknytningen til området de bor i er omtrent som i tidligere Kristiansand.

– Det er få fra de to mindre tidligere kommunene som ønsker å flytte «til byen». Folk vil stort sett bo der de bor, dette samsvarer stort sett med funnene fra den samme undersøkelsen i «gamle» Kristiansand, forklarer Odden.  

Har spurt innbyggerne 

Hvordan vi skal ha det i den nye kommunen er viktige spørsmål som vi håper flest mulig engasjerer seg i. Ranveig Odden og Stine Busborg Sagen har begge vært en del av prosjektgruppa som har jobbet med «Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030», og de har vært involvert i flere «medvirknings-arenaer».

– Vi har allerede vært ute og spurt en rekke innbyggere – faktisk har hele 900 personer vært involvert gjennom forskjellige medvirkningsarenaer. Innbyggerne vi har snakket med sier blant annet at det er viktig å ha et samfunn der de opplever tillit, der det er muligheter for å møtes og å bli kjent med hverandre, understreker Busborg Sagen. – Hvordan vi skaper tillitskultur i byen, må vi svare på sammen med innbyggerne. Vi håper derfor flest mulig engasjerer seg videre i prosessen med kommuneplanen.

Vil du vite mer? 

Ved å følge den digitale live-sendingen vår torsdag 18. juni klokka 13-14 kan du få vite mer om de foreslåtte retningene for den nye kommunen. I sendingen blir planforslaget presentert av ordfører Jan Oddvar Skisland, strategisjef Lukas Wedemeyer og planrådgiver Marit Eik.

Det blir også mulighet for å stille spørsmål digitalt. 

Les mer om programmet, deltakerne og innholdet i sendingen her.

Her finner du lenke til selve live-sendingen.

Du rekker fortsatt å si din mening  

Planutkastet ‘Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030’ er på høring frem til 29. juni, så du kan fortsatt rekke å si din mening. 

Her kan du se planen i sin helhet og lese mer om hvordan du kan komme med dine innspill.