Hvordan varmer du opp boligen din?

Kristiansand kommune ønsker å få bedre oversikt over luftforurensning som skyldes oppvarming av boliger og finne ut hvordan det påvirker luftkvaliteten i kommunen vår.

Closer.JPG

Fra venstre: Prosjektleder Solvor B. Stølevik sammen med Eyvind S. Danielsen. Han er en av 30 innbyggere som har fått sensor gjennom  prosjektet. På bildet viser han frem sensoren som brukes for å måle luftforurensning. 

– Vi inviterer alle innbyggere i Kristiansand kommune til å delta i en spørreundersøkelse om oppvarming av boliger sier Solvor B. Stølevik, rådgiver i forskning og innovasjon i Kristiansand kommune. – Ved å delta i spørreundersøkelsen har alle muligheten til å si sin mening om forskjellige oppvarmingsalternativer, med hovedfokus på vedfyring. I tillegg kan de mene noe om hvilke tiltak og virkemidler kommunen bør prioritere for å begrense forurensningen mest mulig, forklarer Stølevik.

Klikk på denne lenken for å delta i spørreundersøkelsen. 

Workshop

Resultatene fra denne undersøkelsen skal gjøres offentlig tilgjengelig og kommunens innbyggere vil få muligheten til å delta i en workshop sammen med representanter fra kommunen for å diskutere utfallet.

Undersøkelsen er del av forskningsprosjektet NordicPATH, som har som formål å skape smarte og bærekraftige byer med fokus på menneskene som bor i dem. Prosjektet ble lansert under Miljøuka i oktober, der kommunen inviterte innbyggerne i Kristiansand til å bli med i prosjektet for å løse lokale miljøutfordringer. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet har også laget en kort video som presenterer prosjektet.

Forsker på luftkvalitet

– Så langt er det over 50 innbyggerne som har registrert seg, sier Sonja Grossberndt, forsker på NILU-Norsk institutt for luftforskning, som samarbeider med kommunen i prosjektet. – Av disse har vi valgt ut 30 heldige som har fått låne en sensor for å måle luftkvaliteten der de bor. Sensorene og måleresultatene er synlige på gjennom denne lenken.

 

Bildet av utstyret montert.jpg

Bildet viser en sensor montert utenfor en bolig

Spørreundersøkelsen vil være tilgjengelig til 14. mars i 2021 ( for alle som bor i Kristiansand. Dersom du er interessert i NordicPATH-prosjektet og ønsker å delta i aktivitetene fremover, kan du gå til prosjektets nettsider og fylle ut påmeldingsskjemaet. Prosjektet varer ut 2022.

Kristiansand_woodburning_IG_NO-04.png