Hvilken ordfører er best på sykkel?

Tirsdag 18. august klokka 11.00 blir det sykkelkonkurranse på Torvet i Kristiansand mellom regionens ordførere/varaordførere. Arrangementet er en «kick-off» for gå- og sykkelkampanjen Jeg kjører grønt.

Jan Oddvar Skisland, Tore Løvland og Bjørne Jortveit_jeg kjører grønt_KWT.JPG

Klare for morgendagens arrangement: Fra venstre: Tore Løvland, Jan Oddvar Skisland og Bjørne Jortveit

– Konkurransen er en ferdighetskonkurranse som vi arrangerer for å skape blest rundt årets Jeg kjører grønt, understreker Bjørne Jortveit. Han jobber både som rådgiver i areal og transportenheten i Kristiansand kommune og som rådgiver i ATP-samarbeidet. – Allerede nå har 630 forhåndregistrert seg til årets kampanje. Dette er ny rekord og viser at det er stor interesse for kampanjen.

Vinneren holder appell

Det er Kristiansand Cykleklubb (KCK) som rigger løypa. Tore Løvland, arrangementsansvarlig i Kristiansand kommune, er konferansier og vinneren får æren av å holde en appell på den offisielle åpningen av Jeg kjører grønt 2020.

Følgende deltar på arrangementet:

• Jan Oddvar Skisland – ordfører i Kristiansand
• Gyro Heia – ordfører i Birkenes
• Geir Svenningsen – varaordfører i Lillesand
• Eivind Drivenes – varaordfører i Vennesla
• Terje Møkjåland – varaordfører på Iveland

Helsegevinst

Årets Jeg kjører grønt blir først og fremst en kampanje for sykkel og gange. Dette fordi Korona-pandemien setter begrensninger for å reise kollektivt. Fordi noen er avhengige av å reise med buss og tog, vil det bli gitt poeng også for slike reiser.

– Det å delta i denne kampanjen gir både helse- og miljøgevinst, understreker Jortveit. – I tillegg bidrar man til å redusere utslipp av klimagasser og lokal forurensning. Jortveit legger til at det er mange fine premier og gøy å kunne sammenligne seg med andre deltakende arbeidsplasser i en digital rankingliste.

Ikke minst er han opptatt av at flest mulig skal få benyttet de flotte gang- og sykkelveiene som regionen som helhet har investert rundt 500 millioner kroner i.

– Det er plass til mange flere enn den som bruker disse anleggene i dag, understreker han.

Smittevern

For ordens skyld: Smittervern ivaretas selvsagt på arrangementet. Vi minner derfor om at folk som hoster, nyser eller har andre potensielle Covid 19-symptomer må holde seg hjemme. Vi har fått tommel opp fra kommuneoverlege Dagfinn Haarr om å arrangere konkurransen, men vi må selvsagt holde en-meters-regelen.

Vil du vite mer om Jeg kjører grønt, eller forhåndsregistrere deg? Her finner du mer informasjon.