Hvem vil utvikle og drive nytt bærekraftsenter i Kristiansand?

Kristiansand kommune inviterer til konkurranse om kommunal støtte til utvikling og drift av et spennende nytt bærekraftsenter i Dronningens gate 2 i Kvadraturen. Konkurransen lanseres 29. april, med søknadsfrist 29. mai.

Vinneren av konkurransen får disponere et lokale på 400 kvadratmeter og en årlig driftsstøtte på 0,5 millioner kroner i fem år. 

Den beste driveren for et nytt senter for bærekraft

– Det nye bærekraftsenteret er en viktig satsing for det grønne skiftet i kommunen og for å oppnå våre klima- og miljømål. Gjennom konkurransen ønsker vi å finne drivere som kan utvikle senteret til et kraftfullt omdreiningspunkt og en grønn møteplass for byens befolkning, sier Knut Felberg, kommunalsjef klima og arealutvikling.

Felberg_og_Skisland.jpg

Knut Felberg (t.v.) og ordfører Jan Oddvar Skisland sier at det nye bærekraftsenteret er viktig for det grønne skiftet i kommunen. Se  video med ordføreren lenger nede på siden. Foto: Ragna Marie Henden.

Det er nærings- og eierskapsutvalget i kommunen som har vedtatt å støtte opprettelsen av et nytt bærekraftsenter. (19.11.19)

 – Bærekraftsenteret skal blant annet inneholde møteplasser for utveksling og utvikling av bærekraftige ideer, kontorer, kurs og konferansested for grønne gründere, et testsenter for grønn byggteknologi, bydyrking på taket og spisested som tilbyr kortreist mat, med økologiske og veganske alternativ. Vi har store tanker, og ønsker med konkurransen å utfordre mange til å tenke nye tiltak for det grønne skifte. Gjennom en konkurranse håper vi å finne drivere som er engasjerte og kan gjennomføre kommunens vyer for senteret, sier Felberg.

5000 m2 for et grønt skifte

Totalt 5000 m2 skal brukes til klima- og miljøtiltak, tilbud og engasjement i Dronningens gate 2 og 2A hvor det nye senteret for bærekraft leier plass.

– Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Miljøfyrtårn er allerede leietakere i bygget, og utleier tilbyr lokaler til en miks av leietakere som vil bidra fremover til det grønne skiftet, sier Felberg, som er godt fornøyd med plasseringen av senteret, sentralt i byen. En etablering som han også håper skal gi synergier blant andre engasjerte for bærekraftmålene.

Dronningensgate

Her kommer det nye bærekraftsenteret. Foto: Gunstein Myre

Drømmer om blomstrende grønne tilbud og aktiviteter

– I bærekraftsenteret er drømmen at det skal blomstre med tilbud og aktiviteter som bidrar til grønn informasjonsformidling, gjenbruk, fikse, reparere og lage ting, kompetansesenter for skoler, næringsliv og innbyggere, kortreist mat, økologiske og veganske tilbud, sosiale entreprenører og innovasjon, bærekraft-kunst, sted for frivillige organisasjoner, og ikke minst et sted for gründere som ønsker å bidra til det grønne skiftet, sier en engasjert Felberg.

– En fantastisk mulighet og et drømmeprosjekt med mål og mening! Det sier ordfører Jan Oddvar Skisland om bærekraftsenteret i denne videoen.

Konkurransen organiseres av NAL

Kristiansand kommune gjennomfører konkurransen i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL).

– Det settes ulike krav til gjennomføring av konkurranser. Vi har derfor bedt NAL gjennomføre konkurransen, og det er oppnevnt en jury som kan vurdere søkernes kompetanse for å drifte og utvikle et bygg og senter av denne typen, sier Felberg, som håper at aktører som jobber innen feltet klima og bærekraft vil vurdere å sende en søknad.

Jury for konkurransen

 • Kommunedirektør Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune (juryleder)
 • Daglig leder Ann-Kristin Ytreberg, Miljøfyrtårn
 • Administrerende direktør Trond Backer, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
 • Daglig leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Cultiva
 • Viserektor Gøril Hannås, Universitetet i Agder
 • Direktør analyse og plan Kenneth Andresen, Agder fylkeskommune
 • Gründer og sosialentreprenør Agnes Tvinnereim, Vill Mer.
 • Daglig leder Anstein Fidje, Christiansholm Eiendom
 • Strategisjef Lukas Wedemeyer, Kristiansand kommune
 • Byutviklingsdirektør Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
 • Ungdomsrepresentant (navn kommer)

Sekretær for konkurransen: Øystein Bull-Hansen, Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Vinneren kåres i september

Etter søknadsfristen 29. mai vil juryen gjennomføre intervjuer med aktuelle søkere, før endelig beslutning tas i september, og en vinner kåres.

Søknad

Program og invitasjon til konkurransen lastes ned her

Søknadsskjema lastes ned her

Mer informasjon 

Vi har samlet all informasjon om bærekrftsenteret på denne siden.

Vi har også egen side på Facebook.

Kontakt

Prosjektleder Knut Felberg, kommunalsjef klima og arealutvikling i Kristiansand kommune
e-post: Knut.Felberg@kristiansand.kommune.no
Tlf. 928 40 531 

Konkurransesekretær Øystein Bull-Hansen i NAL
e-post: obh@arkitektur.no
Tlf. 481 13 596