Kristiansand kommune skal dele ut Miljøprisen 2020. Kjenner du noen som fortjener den?

Nominer din kandidat

Miljøpris 1.jpg

Klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas i Kristiansand kommune og juryleder Ole Magne Omdal inviterer deg til å komme med forslag på hvem som fortjener Kristiansand kommunes miljøpris for 2020.

– Nå kan du nominere enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser eller bedrifter som kandidater til Miljøprisen, innen 1. mai, inviterer juryleder Ole Magne Omdal leder av by- og stedsutviklingsutvalget og jurymedlem og klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas i Kristiansand kommune.

Miljøprisen ble opprettet av Kristiansand kommune i 2013 og har som formål å stimulere til nytenkning og innsats i miljø- og klimaarbeidet.

Løfte fram

– Nå ønsker vi forslag til nye verdige kandidater i en tid det er mye fokus på klima og miljø. Vi håper prisen kan stimulere og løfte fram de som gjør en ekstra innsats for miljøet i kommunen, og på den måten styrke Kristiansands omdømme som miljøby, sier Ole Magne Omdal, som understreker at mottaker av prisen gjennom langvarig engasjement eller enkeltstående tiltak har bidratt til forbedring av klima og miljø.

Klima og miljø er definert som

  • renere vann, luft og jord
  • reduksjon av klimagasser
  • reduksjon av støy
  • bevaring av biologisk mangfold og verdifull natur.   

Innsendte forslag må inneholde

  • begrunnelse for forslaget. Forslagsstiller må redegjøre for hvordan kandidaten på en eller annen måte har bidratt til forbedret klima og miljø i Kristiansand.
  • navn og kontaktinformasjon på kandidaten som foreslås til prisen.
    Navn og kontaktinformasjon på forslagstilleren.  

I 2019 gikk prisen til Tilstede mat og mer og ble delt ut til daglig leder Benjamin T. Dugoran av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og juryleder Petter Benestad.

Frist 1. mai

Alle inviteres til å fremme kandidater til prisen. Fristen for å sende inn forslag er 1. mai 2020. Forslag kan sendes på e-post til Elizabeth Rojas eller kommunens postmottak. Du kan også sende som brev til Kristiansand kommune, Postboks 4, 4685 Nodeland. Husk å merke forslaget ditt med "Miljøprisen 2020".