Invitasjon til høring av nye retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer

I forbindelse med sammenslåing av tre kommuner er det nødvendig å etablere nye retningslinjer som inkluderer alle arenaene.

Høllen-2020-09-07-015 (1).jpg

Høllen er en av tre nye lokasjoner som er tatt med som arrangementsområde. De andre er Langfeldts Almenning, Haugenparken og Tangvall sentrum. Dronefoto: Tor Erik Schrøder. 

Kristiansand kommune sender med dette forslag til nye retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer på høring.

Retningslinjene er lik de som gamle Kristiansand kommune før brukte med noen unntak som du finner listet i høringsbrevet.

Høringsbrev og retningslinjer

Invitasjon til høring av nye retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer

Retninglinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til mandag 23. november 2020. Dere som ønsker det, kan gi høringsuttalelser.  
Høringsuttalelser sendes til post@kristiansand.kommune.no og merkes med saksnummer 2020100413-1.