Høring: Ny forskrift om båndtvang for hund

Søgne, Songdalen og Kristiansand har blitt én kommune, og da er det nødvendig med nye felles bestemmelser (forskrift) om båndtvang. Forskriften er nå på høring frem til 21. november.

Søgne og Kristiansand har hatt egne forskrifter som hjemler båndtvang utover den generelle båndtvangen. Disse forskriftene opphører 1. januar 2021 og må erstattes av ny forskrift. Songdalen hadde ikke egen forskrift om dette.

Nytt i forslaget er innføring av båndtvang i skolegårder, barnehager, lekeplasser, Kvadraturen og utvalgte turløyper og friluftsområder.

Les forslaget og se hvilke endringer som foreslås her.

Høringsfristen er satt til 21. november 2020.

Innspill kan sendes på e-post til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Etter at forslag til forskrift om båndtvang har vært på høring, vil innspillene  bli vurdert og kommentert i sak som fremmes Kristiansand bystyre for endelig vedtak.