Hjelpetelefon for næringslivet

Kristiansand kommune, ved Business Region Kristiansand, har etablert en hjelpetelefon om de nasjonale hjelpetiltakene for næringslivet i samarbeid med flere næringslivsaktører.

Utfordrende å få oversikt

HAugum.jpg

Leder for Business Region Kristiansand, næringssjef i Kristiansand kommune Geir Haugum. Foto: Kristin Wallem Timenes

Store deler av næringslivet står overfor en svært krevende situasjon på grunn av Covid-19 og regjeringens tiltak for å redusere smittefare. Det jobbes både nasjonalt og regionalt med ulike tiltakspakker for å bedre situasjonen for næringslivet.

– Det kan være utfordrende å få oversikt over alle de nasjonale tiltakene og finne beste løsning for egen bedrift. I god dialog med næringsforeningen og sammen med reiselivsklyngen USUS, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA),  offshoreteknologiklyngen GCE NODE, prosessindustriklyngen NCE EYDE og Kvadraturforeningen, ønsker Business Region Kristiansand å bistå bedriftene på en enkel og grei måte i denne situasjonen. Derfor har vi opprettet en telefon-tjeneste, sier leder for Business Region Kristiansand, Geir Haugum.

Velge bransje

– Innringer kan velge bransje eller klynge bedriften tilhører slik at vi kan gi mest mulig relevant hjelp. Henvendelsene styres automatisk ut fra dette valget til Business Region Kristiansand eller en av samarbeidspartnerne, sier Haugum, som synes det er vanskelig å si noe om hva han tror det kommer flest henvendelser om.

– Fra fredag 17. april skal det være mulig å søke på kompensasjonsordningen, så mange bedrifter har nok fokus der nå. Forskriftene er ventet fredag ettermiddag og det er sagt at den digitale søknadsprosessen som lanseres på kompensasjonsordning.no skal være enkel. Vi er uansett klar til å gi hjelp, og vil gjøre vårt beste for å gi bedriftene informasjon om de forskjellige tiltakene. Vi må samtidig gjøre oppmerksom på at regnskapstekniske og juridiske spørsmål bør tas med regnskapskontor og advokater eller rådgivningsselskaper, sier Haugum.  

Kl. 08.00 til 15.30

Bedrifter kan ta kontakt på telefon 48 00 81 66 mandag til fredag mellom kl.08.00 og 15.30.  Tjenesten vil være tilgjengelig fra og med fredag 17. april til og med fredag 24. april.  Se også informasjon om nasjonale tiltak på nettsiden til Business Region Kristiansand.  

Kompensasjon for omsetningssvikt

Bedrifter skal fra fredag 17. april kunne søke om kompensasjon fra staten for omsetningssvikt som følge av korona-situasjonen og restriksjoner som ble innført i forbindelse virusutbruddet.  

Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til virksomheter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene, enten ved at de har blitt pålagt å stenge, eller ved at de har opplevd svikt i markedet. Formålet med tiltaket er å kompensere for inntektsbortfall og dermed bidra til å redusere risikoen for konkurser. 

Ordningen forvaltes av Skatteetaten og det skal søkes ved hjelp av et enkelt digitalt søknadsskjema.  Skatteetatens informasjonsside om kompensasjonsordningen. 

Kontaktperson for media 

Leder for Business Region Kristiansand/næringssjef i Kristiansand kommune, Geir A. Haugum: Tlf. 971 71 885