Helsesykepleierne er tilbake på skolene, etter en lang periode med korona-hjemmekontor.

Da elevene i 1. til 4. trinn kom tilbake på skolen, kom også helsesykepleierne på barneskolene tilbake til skolene.

Det betyr at det er mulig for alle elevene på barneskolen å ta kontakt med helsesykepleier og avtale tid for å møtes på skolen. Også foresatte kan ta kontakt for å snakke på telefon eller gjøre timeavtale.

Vanligvis er det slik at elevene ikke trenger en avtale for å besøke helsesykepleier i skoletiden. Men for å ivareta smittevernhensyn, må de inntil videre ta kontakt for å gjøre avtale.
 
Kontaktinformasjonen til helsesykepleier står på skolenes hjemmesider. De fleste skolene har lagt informasjon om skolehelsetjenesten i den runde menyknappen opp til venstre.

Elever i ungdomsskolen kan også kontakte helsesykepleier på sin skole for å avtale time. Også ungdomsskolene har lagt kontaktinformasjonen på hjemmesiden.