Har du fått purring fra oss?

Ved en systemfeil er det beklageligvis gått ut to like inkassovarsler/purringer den 02.07.20 på kommunale eiendomsgebyr som hadde forfall 15.06.20.

Dersom du har betalt opprinnelig faktura knyttet til de kommunale eiendomsgebyrene, kan du se bort fra purringene og purregebyret som fremkommer på disse.

Dersom du ikke har betalt opprinnelig faktura, ber vi om at denne betales snarest.

Vi beklager ulempen dette har medført.

Kontakt for media

Børre Andreassen
Assisterende regnskapssjef
38 07 50 00