Lihkku beivviin – Gratulerer med samenes nasjonaldag

Kristiansand kommune gratulerer alle samer med samenes nasjonaldag 6. februar. Dagen markeres med at det samiske flagget heises over rådhuset.

Inger Johanne Larsen

Inger Johanne Larsen, ingeniør i Kristiansand kommune, stiller i samedrakt på nasjonaldagen.

Det blir stadig flere samer i Kristiansand. Ved etableringen av ny kommune er 52 av innbyggerne i Kristiansand registrerte norske samer.

 

Stolt over å være same 

 

En av de 52 er Inger Johanne Larsen, som er sjøsame opprinnelig fra Lille Lerresfjord i Alta kommune. Hun jobber som ingeniør i Kristiansand kommune og er en av de ansatte i tidligere Songdalen kommune som har fått nytt arbeidssted. I Songdalen satte hun sitt preg på samenes nasjonaldag og viderefører denne tradisjonen i nye Kristiansand kommune.

 – I dag kan jeg bære samedrakta med stolthet. Det har ikke alltid vært sånn og jeg er glad for at det har skjedd en holdningsendring blant folk de siste årene, sier Larsen. 

Kan stemme på valgdagen

Veksten i samebefolkningen betyr at samene vil kunne stemme på selve valgdagen i Kristiansand, og ikke bare forhåndsstemme, ved sametingsvalget  i 2021.  

 

Nasjonal minoritet

Samer er definert som nasjonal minoritet i Norge og samenes nasjonaldag er felles nasjonaldag for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen er offisiell flaggdag i Norge. 


Vi har ikke oversikt over om noen av de svenske, finske eller russiske innbyggerne i kommunen er registrert som samer, men ønsker uansett alle våre samiske innbyggere og besøkende til lykke med dagen. Lihkku beivviin!