Gratis nett med EU-midler

Høsten 2019 fikk Kristiansand kommune EU-midler til å opprette gratis trådløst Internett (wifi) for innbyggere og turister på sentrale offentlige steder.

Dialog med daglig leder i havna_kjell Anders Olsen_foto KWT_2.JPG

God dialog med kommunen. Fra venstre: Kjell Anders Olsen, Margrethe Noraas og Jan Arild Sandnes 

Tilskuddet var på 15 000 Euro, og nå er wifi-nettet WIFI4EU på plass på ti baser.

– Vi har valgt å plassere senderne der kommunen allerede har hatt nettverk i nærheten for å holde kostnadene nede, forklarer virksomhetsarkitekt i Kristiansand kommune, Margrethe Noraas. – Ett av stedene vi prioriterte var Kristiansand havn, etter ønske fra Kristiansand Eiendom og Kristiansand Gjestehavndrift AS som drifter gjestehavna for kommunen.

Noraas understreker at kommunen bidro med omtrent kr. 90.000 til elektrikerarbeid, kabling og infrastruktur for å kunne dekke et såpass stort område. Midlene fra EU dekket kun wifi-baser og monteringsarbeid.

Både turister og fastboende nyter nå godt av et velfungerende nett i gjestehavna. Det trådløse nettet dekker gjestehavna, båtplassene i Otterdalen, deler av Nupenparken og området Langfeldts allmenning.

Godt vant

– Strøm og internett er viktig for båtfolket som kommer til havna, og det er fint å kunne ha et godt tilbud til byens gjester sier Kjell Anders Olsen, daglig leder av Kristiansand Gjestehavndrift AS. – Folk er vant til å kunne ‘streame’ og laste ned store mengder data hjemmefra. Internett-kapasiteten er alltid en utfordring, og derfor er det fint å få et nett med større kapasitet enn det vi har hatt tidligere.

Fornøyd

Også båtturist Ståle Remøy fra Fosnavåg er opptatt å være på nett. Han har hatt både barn og barnebarn på besøk i sommer mens han har ligget fortøyd i gjestehavna i Kristiansand, og da er det viktig med godt internett.

– Jeg har vært her i gjestehavna ofte, og har testa det trådløse nettet fra akter-dekk på båten min, sier Remøy, som står utenfor sin 53 fot lange Sun Quest, «Triology». – Det var litt dårligere dekning inni båten, men det handler kanskje mest om at skroget er såpass solid, humrer han. På akter-dekket er dekningen bra.

Ståle_portrett_havna i Kristiansand_KWT.JPG

Båteier Ståle Remøy

Driftes kommunalt

Jan-Arild Sandnes, rådgiver for IT-infrastruktur i Kristiansand kommune kan bekrefte at publikum benytter seg av denne gode muligheten til gratis nett. – Vi kan måle trafikken ved å se på båndbredden, og er godt fornøyd med det nye nettet som kom på plass rett før ferien.

Gratis nett flere steder

Kristiansand gjestehavn er bare ett av flere steder kommunen har montert gratis wifi, understreker Noraas. Andre monteringssteder er som følger:

  • Jens Bjørneboes plass
  • Torvet
  • Langfeldts allmenning og deler av Bystranda
  • Tresse
  • Nupenparken
  • Gjestehavna + deler av Otterdalen småbåthavn

WIFI4EU finnes også på Tangvall og på Nodeland. De tidligere kommunene Søgne og Songdalen fikk tilskudd til trådløst internett i 2018.

Veloverveide kriterier

Årsaken til at akkurat de ovennevnte monteringsstedene ble valgt var blant annet innspill fra kultur og innbyggerdialog og Kristiansand Eiendom.

– Kriteriene var blant annet at områdene skulle besøkes av mange gjester og innbyggere. I tillegg la vi vekt på at det var relativt rimelig å fremføre nett dit, og at områdene ikke var dekket av andre gratis-nettverk. Det siste er et krav fra EU, slik at plasseringen ikke er i konkurranse med annen gratis wifi, forklarer Noraas.

Det er for øvrig kommunens IT-enhet som skal drifte de forskjellige trådløse senderne som er utplassert.

– Dette tror vi vil sikre driften også utover de tre pålagte årene, slik at ordningen blir permanent, avslutter Noraas.