Gradvis åpning

• Barnehager kan åpne 20. april. • Skoler skal åpne for 1.-4. tinn og SFO 27. april. • Etter 27. april vil 5. – 10. trinn inntil videre fortsatt være stengt. Saken er oppdatert 08.04.20 kl 12.50.

Det bestemte regjeringen 7. april.

En forutsetning for åpningen er at nødvendige smittevernhensyn blir klargjort og kan ivaretas.  

Det blir derfor nedsatt faggrupper som i samarbeid med folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen. 

Se mer informasjon her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gradvis-apning-av-barnehager-skoler-fagskoler-hoyskoler-og-universiteter/id2697077/   

Parallelt med dette arbeider vi med “egne lister” over momenter som må avklares før gjenåpning. Her involverer vi rektorutvalget, styrerutvalget og ledere i barn og familie. I tillegg vil vi ha dialog med tillitsvalgte, vernetjenesten, KOMFUG og FUB. 

Vi håper at det fra nasjonalt hold vil komme tydelige avklaringer på det meste. Der dette mangler vil vi supplere med lokale føringer og råd. 

Fram til da fortsetter Kristiansand kommune med tilbudet som er gitt til barnehagebarn og skoleelever de siste ukene:  

  • Stedlig tilsyns-/omsorgstilbud for barn av nøkkelpersonell og barn med særlige omsorgsbehov i barnehage og skole.
  • Skolene gjennomfører fjernundervisning «som vanlig». Noen skoler har planleggingsdag tirsdag 14. april, resten av skolene har fjernundervisning.
  • Begrenset omfang på tjenestene i Familiens Hus        

Korona

(Bildet er tatt av Anders Martinsen fotografer)