Geologer undersøker berggrunnen

Torsdag 27. august får kommunen besøk av geologer fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). De skal ut med hammer og pc for å gi oss bedre kunnskap om berggrunnen vår.

NGU1.jpg

I mai var geologer fra NGU også på feltarbeid i Kristiansand. Arkivfoto.

Denne kunnskapen puttes inn i et moderne geologisk kart. Kartet viser hvilke bergarter som finnes og hvor gamle de er. Kartene forteller dermed en del av historien om hvordan landet vårt er bygd opp – fra den eldste steinen ble dannet for nesten tre milliarder år siden, til de yngste som ble avsatt mens dinosaurene vandret rundt på jorden. 

I mai hadde kommunen også besøk av geologer fra NGU. Da ble berggrunnen mellom Otra og Topdalselva  undersøkt. Denne gangen er det området øst for Topdalselva som det skal hamres i.

Marianne Bliksås, rådgiver i miljøvernenheten, gleder seg til besøket fra NGU. Ved forrige besøk  var hun med geologene ut på feltarbeidet.

– Det er fascinerende å se hvordan de jobber, sier hun. – Nå er jeg kanskje litt nerd, men det er veldig interessant å høre de fortelle om de mange millioner år gamle bergartene og hvordan og hvorfor berggrunnen har blitt slik den er.

NGU2.jpg

Marianne Bliksås synes det er facinerende å se geologene i arbeid og høre de fortelle om bergartene. Arkivfoto.

Kartene er viktige verktøy

Geologiske kart lages i ulike målestokker og har ulike formål. Regionale kart i liten målestokk (1: 250.000) gir oss det store bildet, mens mer detaljerte kart (1:50.000) gir grunnlag for bruk av informasjon om berggrunnen til alle slags formål.

– For kommunens del er slike detaljerte kart et viktig verktøy i areal- og miljøplanleggingen. Det viser hvilke områder som er velegnet til utbygging og kan avdekke rasutsatte områder, radon i grunnen og sulfidforekomster som kan føre til sur avrenning og fiskedød, sier Bliksås.
Kartet gir også oversikt over mulige ressurser som byggeråstoffer, pukk og grus mellom annet.

Kartleggingen som gjøres nå vil gi grunnlag for et moderne geologisk kart i målestokk 1:50.000. Kartet vil bli tilgjengelig på nett på NGUs nettsider.

I dag finnes kun kart i målestokk 1:250 000 i vårt område.

Lenke til berggrunnskart fra NGU.