Gartnerløkka-prosjektet skal kvalitetssikres

Arbeidsgruppa som skal jobbe med kvalitetssikring av Gartnerløkka-prosjektet starter sitt arbeid fredag 28. februar i Grønt Senter på Odderøya.

Gartnerløkka.png

Illustrasjon: Rambøll

Bystyret i Kristiansand har bedt kommunedirektøren om å nedsette en lokal arbeidsgruppe som består av faglige aktører og politiske parter. Gruppas oppgave er å kvalitetssikre og gjennomgå eksisterende planer for Gartnerløkka.

Den første av to workshoper finner sted fredag 28. februar. Neste samling blir 17. mars. 

Arbeidet vil pågå parallelt med samferdselsdepartementets KS2-arbeid (kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag). Dette gjør at man kan dra nytte av departementets arbeid og spille inn problemstillinger til dette arbeidet. Sammensetningen av utvalget har blitt drøftet i politisk ledelse og godkjent av formannskapet.  

Ikke et «for eller mot Gartnerløkka»  

Varaordfører, Eirik Rostoft, er leder av arbeidsgruppa.   – Det er 27 medlemmer i gruppa, sju politikere og resten fagfolk, sier Rostoft. – Mandatet vårt er å sikre at viktige spørsmål rundt prosjektet blir stilt og spilt inn til samferdselsdepartementet.

Han legger til at hensikten med arbeidet er at innspillene skal gi større trygghet i prosjektgjennomføringen. – Det er altså ikke en «for-eller-mot-Garnterløkka-gruppe», understreker Rostoft.  

Workshopen ledes av en ekstern prosessleder og innspill og diskusjoner vil dreie seg om følgende hovedområder:

  • Økonomi/kvalitet i prosjektet
  • Miljø og konsekvenser
  • Arealbruk/reguleringsforhold
  • Tekniske løsninger
  • Gjennomføring av byggefasen, herunder beredskapssituasjonen  

Dersom arbeidsgruppen avdekker store avvik eller grunnleggende feil vil disse bli spilt inn til departementet umiddelbart. Andre innspill og funn samles i et dokument som produseres etter 2. samling, 17. mars.

Arbeidet utføres i tråd med rammene i KS2 arbeidet.