Gjennom flere innlegg under formannskapets dialogmøte i Songdalen onsdag 4. mars fikk politikerne bekreftet at dette er en bydel med engasjement for frivilligheten.

Engasjerte elever

Dialogmøte Songdalen 04032020 6.jpg

Fire representanter fra Songdalen ungdomsskole åpnet dialogmøtet med sin beskrivelse av hvordan det er å være barn- og unge i Songdalen. Fra venstre Dominik Rabeszko (8b og medlem av Ungd. bystyre), Idunn Heimerdinger Langfeldt (9c og medlem av Ungd. bystyre), Johannes Lilleskare Pedersen (10 c og nestleder i elevrådet og Mina Trydal Simonsen (10b og leder av elevrådet). Foto: Svein Tybakken

50 personer hadde møtt fram da formannskapet ønsket å møte innbyggere i det som nå er bydelen Songdalen. Programmet var lagt opp slik at først fikk noen forhåndsinviterte holde et innlegg. Deretter ble det åpnet for spørsmål og innlegg fra salen, og flere benyttet anledningen.

Etter ordfører Jan Oddvar Skislands innledning fikk fire engasjerte elever fra ungdomsskolen slippe til. De dokumenterte hvor lite hensiktsmessig busstilbudet var lagt opp. 

Video-rapport

Elvira Nzizas fra pinsemenigheten Gilgal imponerte med sitt engasjement for både menighet, barn og afrikansk kultur. Se videoen fra dialogmøtet og få med deg – blant mye annet – mer fra Elvira og se frivilligentusiasten Øystein Åsan fortelle minst like engasjert om Frivilligsentralen i Songdalen.

Les mer på dialogmøtenes hjemmeside

Kom med innspill