Fredning av hummer

Sandvigsdalsfjorden i Kristiansand kommune er et av ti områder langs kysten som Fiskeridirektoratet har fredet for hummerfiske fra 1. oktober i år.

Flere og større hummer

HUmmer 2.jpg

– Forskning viser at fredningsområdene gir flere og større hummer, med mer rogn – som igjen fører til større produksjon av egg og larver. Vedtaket har bare positive effekter for en sårbar hummerbestand, sier regiondirektør i Fiskeridirektoratet region Sør, Siri Meling.

I fredningsområdene er det forbudt å fiske med all redskap som kan fange hummer.

Venter flere fredningsområder

– Medregnet de nye områdene som nå er vedtatt i 2020, har vi til sammen 51 fredningsområder. Vi ønsker på sikt at det skal bli et fredningsområde for hummer i hver kystkommune, sier Meling.

Fiskeridirektoratet vil også sende ut en invitasjon til kommunene om å bidra med forslag.

– Initiativ til nye fredningsområder må komme fra kommunene selv, og vi håper at blant annet kommuner i vestre del av Agder, samt Rogaland ønsker å opprette nye fredningsområder, sier Meling.

Mer om fredning av hummer og regler for hummerfisket på Fidskeridirektoratets nettsider.