Fortsetter døgnåpen alarmtelefon

Alarmtelefonen for barn og unge viderefører sin døgnåpne chat- og telefontjeneste ut neste år. Det er klart etter at det er kommet løfte om statlig støtte på i alt 18 millioner kroner ut 2021.

Markedsføringsplakater for alarmtelefonen i bybildet

Foto: Tress Design

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 utvidet sine åpningstider for telefon og chat betraktelig i forbindelse med koronasituasjonen.

Grunnen var blant annet en bekymring for barn og unge i sårbare situasjoner som blir ekstra utsatt for eksempel når skoler og barnehager er stengt, og de tilbringer mer tid isolert i hjemmet.

- Vi ble døgnåpne på telefon 15. mars.  Det er nødvendig å være døgnåpen, og det er nødvendig å være på chat. Vi må være der unge mennesker er på de tidspunkt hvor de trenger oss, sier leder av alarmtelefonen, Margrethe Østerhus.

Fagfolk døgnet rundt

Alarmtelefonen for barn og unge drives av Kristiansand kommune, men er en nasjonal tjeneste og et svarnettverk bestående av alle de 21 barnevernvaktene i Norge. Den ble etablert i 2009.

Østerhus peker på at Alarmtelefonen for barn og unge er en tjeneste som er drives av fagfolk. 

- Vi skal sikre at de mest sårbare barn og unge har arenaer for god rådgivning og hjelp. Når hele samfunnet ble endret, så var det store spørsmålet altså hvordan vi best kunne bidra inn i dette, sier hun.

- Hittil i år har vi registrert 9820 telefonsamtaler inn til oss. De fleste som ringer er barn selv. Vi får telefoner inn hele døgnet, sier Østerhus.

Den døgnåpne chaten er også svært mye brukt. Det har vært 5736 chat-samtaler mellom oppstart den 7. april og den 31. August.

- Den største gruppa som tar kontakt på chat er barn i alderen 12 til 15. Antallet chatsamtaler inn til oss har faktisk sin topp omtrent ved midnatt, sier leder av alarmtelefonen.

Sikret penger

Østerhus var til stede med flere andre da barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på et møte i Kristiansand tirsdag fortalte at ytterligere 8 millioner ville bli tildelt. Det sikrer altså at  Alarmtelefonen for barn og unge får i alt 18 millioner kroner ekstra til døgndrift.

Det er Barne- og familiedepartementet som finansierer telefonen.  

Kontakt for media

Margrethe Østerhus
Leder, Alarmtelefonen for barn og unge
958 26 368

Alarmtelefonen.jpg

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad var i Kristiansand fredag. Da ble det altså klart at alarmtelefonen er sikret penger til videre døgndrift ut neste år.