Fortsetter dialogmøtene

Formannskapets dialogmøter med innbyggerne tas nå de opp igjen og første møte skjer i Vågsbygd, nærmere bestemt Vågsbygd kultursenter onsdag 2. september kl. 17.00-19.30.

På kveldstid

1500-dialogmote-songdalen.jpg

Fra formannskapets dialogmøte på Nodeland 4. mars. Første dialogmøte i høst arrangeres i Vågsbygd 2. september og med minst en meters avstand mellom alle deltakere. Foto: Svein Tybakken

– Det er hyggelig å kunne ønske velkommen til høstens første dialogmøte. Det skjer i bydel Vågsbygd 2. september i aulaen i Vågsbygd kultursenter. Formannskapet er så heldige å få treffe en rekke engasjerte og aktive innbyggere som vil innlede til ordskifte ut fra sitt ståsted. Samlet vil dette gi et godt og bredt bilde av bydelen, sier kommunalsjef for innbyggerdialog i Kristiansand kommune, Elisabeth Engemyr. Hun forteller også at kommunen har fått mange positive tilbakemeldinger fra innbyggere på at kommunens politikere har satt i gang disse dialogmøtene.

– Vi fikk også en del reaksjoner på at møtene var lagt til formiddagen når folk var på jobb og skole. Nå har formannskapet bestemt at de vil ha dialogmøtene på kveldstid, det vil si fra kl. 17.00 til 19.30, sier Elisabeth Engemyr.

Hun understreker at dialogmøtene kun har vært utsatt så lenge korona-situasjonen har vært uavklart.

Les mer om dialogmøtene

Smittevern

– Nå er det innarbeidet retningslinjer for smittevern under offentlige møter og kommuneoverlege Priscilla Hilton har godkjent at møtene kommer i gang igjen. Hun presiserer at en meters avstand mellom deltakerne må overholdes, hender sprites og folk som kjenner på forkjølelses-symtomer må holde seg hjemme, sier Engemyr, som tror folk vil komme når de forstår at møtene er godt tilrettelagt når det gjelder smittevern.

– Maksimalt antall deltakere på slike offentlige møter er 200. Vi har vært rundt 60 mennekser på det meste og det synes vi er flott oppslutning på slike lokale folkemøter. Så disse møtene skal vi ha god kontroll på, og folk er hjertelig velkommen, sier Elisabeth Engemyr.

God oppslutning

– Oppslutningen har vært overraskende god, sa ordfører Jan Oddvar Skisland i et video-intervju om dialogmøtene (se videoen) i mars. Sammen med Joel Nziza fra ungdommens bystyre deler ordføreren erfaringen med de første to dialogmøtene våren 2020.

– Det er fint å få anledning til å møte politikerne ansikt til ansikt, men møtene må forgå på et bedre tidspunkt, sa ungdomspolitiker Joel Nziza før kornapandemien stoppet dialogmøtene. Nå har ungdomspolitikeren fått gjennomslag for senere tidspunkt.

Innledere 2. september i Vågsbygd

  • Hans Petter Mjølund – leder for Vågsbygd velforening
  • Trond Blattmann – leder for IK Våg
  • Nils Terje Andersen – sogneprest i Vågsbygd kirke
  • Elin Vatne – leder for Boss industri og mek. verksted
  • Bernd Friede – aksjonsgruppe for bedre kollektivtilbud
  • Else-Grethe Saatvedt – leder for Vågsbygd pensjonistforening
  • Boye Ording – leder for Amfi Vågsbygd
  • Margit Berge – elev på Fiskå skole