Første hel-elektriske renovasjonsbil i Kristiansand

Kristiansand kommune får 1,8 millioner kroner fra Miljødirektoratet til hel-elektrisk renovasjonsbil.

Det nye nullutslipps-kjøretøyet vil erstatte dagens dieseldrevne renovasjonsbil i Kvadraturen.

– Dette tilskuddet fra Miljødirektoratet er veldig gledelig, sier næringsrådgiver i Business Region Ole Jacob Rynning-Tønnesen.

– Overgang til elektrisk renovasjonsbil vil erstatte et dieselforbruk på mer enn 7000 liter per år, altså ca. 19 tonn C02-ekvivalenter.

Elektrisk bil_foto Kristiansand kommune.jpg

(Bildet viser et generelt eksempel på el elektrisk renovasjonsbil, og er ikke identisk med bilen kommunen etter hvert vil anskaffe. Foto: Kristiansand kommune)

 

Rynning-Tønnesen jobber for tiden i 60 prosent stilling som klima- og innovasjonspådriver i innkjøp i offentlig sektor.

– En viktig del av jobben er å sette fokus på miljø og innovasjonsaspektet inn i innkjøpsprosesser på tvers av kommunens mange prosjekter, sier han.

– Denne søknaden ble gjort på vegne området by- og stedsutvikling, det som mange er vant til å omtale som «teknisk sektor». Ingeniørvesenet inngår også i dette arbeidet og står ofte for store innkjøp. Vi fikk nesten hele beløpet vi søkte om, og det er jo gøy, understreker Rynning-Tønnesen.

Ole Jacob Rynning-Tønnesen_Grå bakgrunn_KWT.jpg

Ole Jacob Rynning-Tønnesen (foto: Kristin Wallem Timenes)

Miljødirektoratet er fornøyde med at kommunen stiller klimakrav gjennom sine innkjøp og slår fast at kommunen har en viktig rolle. Det å ha en elektrisk renovasjonsbil vil spare driftsutgifter over tid sammenlignet med et dieseldrevet alternativ.

Flere muligheter

Kristiansand kommune har allerede en tydelig miljøsatsing og har blant annet gått til innkjøp av en rekke el-biler til helse og omsorgssektoren.

– Det å ha elektrisk renovasjonsbil er ett steg opp, sier Rynning-Tønnesen.

– En positiv ting til med elektriske renovasjonsbiler er at de ikke bråker.
Han understreker at dersom dette blir et vellykket prosjekt kan det være liv laga for enda flere el-biler i kommunen.

Miljøvennlig

På spørsmål om han er miljøvennlig privat også svarer Rynning-Tønnesen:

– Jeg har blitt mer bevisst de globale utfordringene vi står overfor. Ikke minst har vi jo alle fått se at miljøavtrykket har gått ned nå i koronatiden ettersom det er færre som flyr og flere som bruker digitale møteplasser. Vi som bor i et rikt land, må gå foran som gode eksempler og bidra til å utvikle nye klimavennlige teknologier. Vi har allerede lyktes godt med el-biler i Norge. Nå bør vi se hvordan vi kan lykkes enda bedre innen bygg- og anleggssektoren, for å nevne ett eksempel.

Internasjonalt samarbeid

Rynning-Tønnesen er også involvert i nordisk innkjøpsdialog på tvers i Norden.

– Dette arbeidet er i regi av nordisk råd, og jeg drar med meg nyttig erfaring herfra inn i min jobb i Kristiansand kommune, understreker han før han setter kursen mot Business Region sine kontorlokaler på Torvet.

Business region er en del av et nytt satsingsområde i kommunen som kalles samfunn og innovasjon. Denne delen av organisasjonen jobber på tvers av alle områdene og tildelingen fra Miljødirektoratet viser at denne type arbeid nytter.