Forsinket faktura

Fakturaen for barnehage og SFO er forsinket.

Vanligvis kommer fakturaen den 10. i hver måned. Januar-fakturaen er forsinket, og ble sendt ut mandag 27. januar.

Betalingsfristen er utsatt tilsvarende, slik at fakturaen forfaller til betaling tre uker etter at den ble sendt.  

Kommunen fikk nytt felles kontonummer ved inngangen til 2020.

(Bildet er tatt av Anders Martinsen fotografer)