Formannskapet til Randesund

Formannskapet fortsetter sine dialogmøter med innbyggerne i de forskjellige bydelene. Onsdag 7. oktober står Randesund for tur. Dialogmøtet er lagt til Strømme skole kl. 17.00-19.30.

Plass til 100

1500 Formannskapet 04022020.jpg

Formannskapet er klart til å treffe Kristiansands innbyggere, frivillighet og organisasjonsliv til dialogmøter. Fra venstre Mali Steiro Trondsmoen (SV), Reidar Heivoll (Sp), Mira Thorsen (MDG), Sigrun Sæther (KrF), Mette Gundersen (Ap), Ida Grødum (H), Jørgen Kristiansen (KrF), Jan Oddvar Skisland (Ap), Roy Fardal (Uavh.), Terje Øydne Pettersen (H), Erik Rostoft (Folkelista), Stian Storbukås (Frp), Hildegunn Marie Tønnessen Seip (MDG), Vidar Kleppe (Dem.) og Renate Hægeland H). Foto: Svein Tybakken  

– Formannskapet vil få møte representanter for bydelens velforeninger, frivillighet, idretten, menighetsliv og lokalt næringsliv. Vi rigger plass til 100 i gymsalen på Strømme skole, så vi håper mange møter opp. Her gir jo ordfører også mulighet for folk i salen til å ta ordet. Vi følger smittevernreglene nøye, så folk kan være trygge. 

Det sier kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr. Hun er ansvarlig for tilrettelegging av formannskapets dialogmøter sammen med enhetsleder for demokratiordninger, Hallvard Auestad. Begge er ledere i området kultur og innbyggerdialog der Torbjørn Urfjell er direktør.

Engemyr gjør oppmerksom på at innbyggere kan komme med innspill til formannskapet både i forkant og etterkant av dialogmøtet ved å bruke eget innspillskjema

– Vi har fått med oss gode innledere som vil gi et bredt bilde av bydelens mange fortrinn, men også de utfordringer som innbyggere og næringsliv har her. Hensikten med dialogmøtene er at kommunens politikere skal bli kjent med bydelene og bygdene i Kristiansand og få en god dialog med folk og virksomheter, sier Elisabeth Engemyr, som understreker at folk som har forkjølelses-symptomer, bør holde seg hjemme og heller følge møtet direkte Kristiansand kommunes Facebook-side.

Program for dialogmøtet  

Her er listen over innledere under dialogmøtet på Strømme skole onsdag 7. oktober kl. 17.00-19.30. Etter innlederne blir det en 10-15 minutters pause før dialogmøtet fortsetter med blant annet mulighet for «ordet fritt».

  • Bydelssenter i Randesund - v/ Anne-Kristin Krzyzowski, Randesund bydelsråd
  • Randesund fritidsklubb - v/ Nikolai Eklund, fritidsleder
  • Barn og unge i bydelen vår - v/ elevrådene på Haumyrheia og Holte Ungdomsskole
  • Den norske kirke i Randesund - v/Rolf Erik Hanisch, sogneprest
  • Næringsliv i Rona og lokalt kvinnelig entreprenørskap - v/ Hege Hushovd, Kostholdsveileder
  • Infrastruktur og trafikale utfordringer i bydelen - v/ Hans Otto Lund, Trafikkutvalg Randesund Hageby
  • Sykkel- og kollektivtilbud i Randesund - v/ Bent Sigmund Olsen, Øvre Fuglevikkleiva Vel
  • Randesund Idrettslag - v/ Øyvind Konradsen, leder i RIL
  • Friluftsliv og tilgang til naturområder i Randesund - v/Frank-Werner Unsgaard

Mer om dialogmøtene

Gjenstående dialogmøter i 2020

07. okt.  kl. 17.00 – 19.30  - Randesund (Strømme skole) 
21. okt.  kl: 17.00 – 19.30  - Hellemyr (Hellemyr flerbrukshus)
04. nov.  kl: 17.00 – 19.30  - Hånes (Hånes skole)
09. des.  kl: 17.00 – 19.30  - Fagerholdt/Justvik/Ålefjær (Justvik skole)