Formannskapet til Hånes og Lauvåsen

Formannskapet fortsetter sine dialogmøter med innbyggerne i de forskjellige bydelene. Onsdag 4. november står Hånes og Lauvåsen for tur. Dialogmøtet er lagt til Brattbakken skole (bildet) kl. 17.00-19.30.

Plass til 100

1500 Formannskapet 04022020.jpg

Formannskapet er klart til å treffe Kristiansands innbyggere, frivillighet og organisasjonsliv til dialogmøter. Onsdag 4. november er de på Hånes. Fra venstre Mali Steiro Trondsmoen (SV), Reidar Heivoll (Sp), Mira Thorsen (MDG), Sigrun Sæther (KrF), Mette Gundersen (Ap), Ida Grødum (H), Jørgen Kristiansen (KrF), Jan Oddvar Skisland (Ap), Roy Fardal (Uavh.), Terje Øydne Pettersen (H), Erik Rostoft (Folkelista), Stian Storbukås (Frp), Hildegunn Marie Tønnessen Seip (MDG), Vidar Kleppe (Dem.) og Renate Hægeland H). Foto: Svein Tybakken  

– Formannskapet vil få møte representanter for bydelens velforeninger, frivillighet, idretten, menighetsliv og lokalt næringsliv. Vi rigger plass til 100 i gymsalen på Brattbakken skole – tidligere Hånes skole, så vi håper mange møter opp. Her gir jo ordfører også mulighet for folk i salen til å ta ordet. Vi følger smittevernreglene nøye, så den som kjenner på symptomer av forkjølelse bør holde seg hjemme. Ellers kan folk kan være trygge. 

Det sier kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr. Hun er ansvarlig for tilrettelegging av formannskapets dialogmøter sammen med enhetsleder for demokratiordninger, Hallvard Auestad. Begge er ledere i området kultur og innbyggerdialog der Torbjørn Urfjell er direktør.

Innspill

Engemyr gjør oppmerksom på at innbyggere kan komme med innspill til formannskapet både i forkant og etterkant av dialogmøtet ved å bruke eget innspillskjema. Innbyggere kan også følge møtet direkte på Kristiansand kommunes Facebook-side. Oversikt over hvilke bydeler formannskapet til nå har vært i og referater fra møtene finner du her på samlesiden for dialogmøtene.

– I likhet med alle de andre bydlene har vi på Hånes og Lauvåsen fått med oss innledere som vil gi et godt bilde av bydelens mange fortrinn, men også de utfordringer som innbyggere og næringsliv har her. Hensikten med dialogmøtene er at kommunens politikere skal bli kjent med bydeler og bygder i Kristiansand og få en god dialog med folk og virksomheter, sier Elisabeth Engemyr. 

Program for dialogmøtet  

Brattbakken skole.jpg

Dialogmøtet 4. november er lagt til Brattbakken skole på Hånes.

Her er listen over innledere under dialogmøtet på Hånes onsdag 4. november kl. 17.00-19.30. Etter innlederne blir det en 10-15 minutters pause før dialogmøtet fortsetter med blant annet mulighet for «ordet fritt».

  • Velkommen til Hånes v/ Stian Rønvåg
  • Skolestruktur: Heståsen (1-3. trinn), Brattbakken (4-7. trinn), Vigvoll (8-10. trinn) v/Erik Fredheim og Kjetil A. Hauge, samt ungdomsskoleelev Yasir Abdirashid Mohamed 10 A (Vigvoll).
  • Idrettsforeningene på Hånes og Lauvåsen v/Hans Pedersen (leder for Håndball), Kenneth Arntsen (leder fotball) og Gerth P. Scèrri lLeder Lauvåsen IF).
  • BARK - Barnas Røde Kors, avd. Hånes v/Mizan Selmer (leder).
  • Ansgar høyskole v/rektor Ingunn Breistein.
  • Fritidshus og bydelshus v/Ingrid Victoria Hurlen (leder fritidsklubben på Hånes).
  • Hånes – et historisk tilbakeblikk og frem til i dag. v/Birger Gulbrandsen
  • Folkehelse på Hånes og Lauvåsen - avslutning. v/Stian Rønvåg

Gjenstående dialogmøter i 2020

09. des.  kl: 17.00 – 19.30  - Fagerholdt/Justvik/Ålefjær (Justvik skole)

Mer om dialogmøtene