Forbudt å tenne bål

Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud i Norge. Da er det ikke lov å tenne opp bål eller grill i nærheten av skog, kystområder og annen utmark.

Hindre skogbrann

Bålbrenning.jpgTurer i skog og mark gir helse og frisk luft, men nå er det forbudt å tenne opp ild, inkludert engangsgriller. Ta heller med niste som ikke trenger å varmes på et bål, anbefaler KBR. Foto: Scandinavian StockPhoto

Målet med forbudet er å forhindre skogbrann. Det åpnes likevel opp for at man kan tenne bål eller grille der det åpenbart ikke kan føre til brann, opplyser leder for brannforebyggende avdeling i Kristiansandsregionen brann og redning, Hans Arne Madsen.

Han påpeker at vurderingen må gjøres av den som ønsker å tenne opp og at vedkommende har ansvaret, også dersom brann oppstår. De vanligste årsakene til skogbranner er bål som ikke er slukket tilstrekkelig og sprer seg, engangsgriller som blir liggende igjen og bråtebrenning som kommer ut av kontroll.

Ta forholdsregler

Dersom man vurderer det som opplagt at aktiviteten ikke kan starte en brann, og man velger å tenne opp, så er den enkelte ansvarlig og må sørge for å holde oppsyn med bålet til enhver tid og ha tilstrekkelig med slokkemidler lett tilgjengelig, i følge Kristiansandsregionen brann og redning.

I vurderingen må man ta hensyn til vindstyrke og retning og skogbrannfare. Sjekk gjerne på yr.no og sørg for god avstand til brennbart materiale. Det er ikke lov å brenne bål på svaberg og egne regler for bålbrenning gjelder blant annet i Baneheia og på Odderøya i Kristiansand.

Se egen forskrift for friluftsområder i Kristiansand kommune som begrenser bruk av åpen ild. (Lovdata)