Kristiansand kommune følger rådene fra nasjonale myndigheter og forbereder seg nå i tilfelle koronaviruset spres her.

- Lev som vi pleier

- Koronaviruset er foreløpig ikke påvist i Kristiansand, og det er ingen grunn til å legge restriksjoner på arrangementer eller unnlate å leve som vi pleier, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Aktiviteter i skoler og barnehager går som normalt.

Viruset gir en mild sykdom. Viruset smitter ved dråpesmitte, og Folkehelseinstituttet er nå nokså sikre på at det bare smitter fra personer som er blitt syke.

Det betyr at så lenge du er frisk, er det svært lite sannsynlig at du kan smitte andre, selv om du bærer viruset i kroppen. 

Forebygg

Gode forebyggende tiltak er svært enkle:

Vask hendene hyppig med såpe og vann eller sprit, og host i albuen.

Kristiansand kommune følger råd om koronaviruset fra det nasjonale Folkehelseinstituttet som har kontinuerlig kontakt med det internasjonale helsenettverket.

Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett i faglige fora og varslingssystemer.

- Bruk fastlegen

Kommuneoverlegen er godt fornøyd med statlige myndigheters håndtering av situasjonen. 

- Fastleger og legevakta er varslet om situasjonen og om hvordan de skal håndtere pasienter som kan være smittet av koronavirus. Det blir også sendt ut informasjon til alle skoler og barnehager om hvordan disse skal forholde seg til viruset, sier Haarr.

Dersom du er usikker på om du kan ha blitt syk av korona, skal du ringe fastlegen din.

Fastlegen vil da stille deg spørsmål som avklarer om det er sannsynlig at du er smittet av koronaviruset. Hvis fastlegen mener det er sannsynlig at du er syk er det foreløpig legevakten som kan ta prøver av koronaviruset. Fastlegen vil da kontakte legevakten.

- Det er svært få som skal ta prøve, understreker Haarr.

Du skal ikke oppsøke lege hvis ikke det er forhåndsavtalt på telefon, legen vil i en del tilfeller heller komme hjem til den som kan være syk.    

Kommunens beredskapsorganisasjon arbeider aktivt med planlegging og forebygging.        

Kontakt for media

Kommuneoverlege 
Dagfinn Haarr
482 67 701