For høy regning for hjemmehjelp

Det har oppstått en feil i satsen for hjemmehjelp. Det har ført til at regninger som er sendt ut til brukerne av hjemmehjelp i mange tilfeller har blitt for høy.

Regningen, eller fakturaen med feilen, ble mottatt av brukerne 11. desember.

Feilen gjelder om lag 700 brukere, som alle tidligere har fått informasjon om gjeldende timepriser.

Fakturaen vil nå vise feil timepris, og det fører altså til at beløpet på regningen blir for høyt.

Brukerne oppfordres til å betale fakturaen. Tilgodebeløpet vil bli korrigert ved neste fakturering. 

Vi beklager feilen!

Dersom du har spørsmål:
Ta kontakt med Tove Larsson
Økonomisk saksbehandler, forvaltning og koordinering
Telefon: 38 07 57 62