Flytter koronasenteret

(Artikkelens innhold er utdatert 20. mai. Koronasenteret er nå på Kløvertun) Koronasenteret som hittil har vært lokalisert til Valhalla helsesenter i Kristiansand, er tirsdag flyttet til Tangvall.

Samme bygg

(Artikkelens innhold er utdatert 20. mai. Koronasenteret er nå på Kløvertun)

Dermed plasseres koronasenteret i samme bygg som luftveislegevakta og samler mye av kommunens korona-innsats og fagpersonell.

Legevakta og senteret deler ikke lokaler. De deler heller ikke inngang. Koronasenteret ble flyttet til Tangvall siden kommunen fikk tilgang til svært godt egnede lokaler, og at en da kan frigjøre avdelingen på Valhalla til ordinært bruk.

- Flyttinga ble gjennomført fra morgenen av i dag. De første ble testet kort før 11. Vi mener vi har fått på plass et godt egnet tilbud her, sier Mette B. Nilsen, kommunalsjef.


Tester ute

Teststasjon for koronasmitte utendørs ved Kristiansand legevakt TangvallDet er etablert en egen teststasjon utendørs for å bidra til at smitterisikoen blir minst mulig. Foto: Øyvind Haarr

Personer som skal testes kan enten passere i bil, eller komme til fots.

- Det er veldig viktig at folk vet at de ikke uten videre kan komme innom. Det er strenge kriterier for testing, og ingen blir testet uten at de har avtale om det på forhånd, sier kommunalsjefen.

Det nye koronasenteret er altså ikke et sted publikum skal oppsøke uten forhåndsavtale.

Fastlegen er den beste til å svare på spørsmål rundt din egen helse.

Nytt med korona

Kristiansand kommune gjør mye for å møte de ekstra utfordringene som oppstår som følge av koronasituasjonen. Området helse og mestring har etablert disse tjenestene spesielt.

Ikke uten avtale

Ingen skal altså komme til Legevakta på Tangvall eller til koronasenteret uten avtale på forhånd. 

Ta koronasjekken og sjekk selv hvilke råd som gjelder for deg. 

Siste informasjon om korona fra Folkehelseinstituttet finner du her 

Dersom du lurer på din egen helsesituasjon, er alltid fastlegen den beste til å gi deg riktig informasjon. 

Du kan ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon om koronavirus 815 55 015, eller Kristiansand kommunes koronatelefon 948 09 041. 

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
913 53 690