Flytter busstopp i Henrik Wergelands gate

Graving i krysset mellom Vestre Strandgate og Henrik Wergelands gate medfører at bussholdeplasser og fotgjengeroverganger flyttes midlertidig.

HWgate_bredde.jpg

Det blir endringer for bussholdeplassene i Henrik Wergelandsgate når krysset med Vestre Strandgate stenges lørdag morgen. Foto: Kristiansand kommune.

Les informasjon fra AKT om berørte bussruter og holdeplasser.

Prosjekt Vestre Strandgate

Kristiansand kommunes prosjekt Vestre Strandgate har nå kommet til krysset med Henrik Wergelandsgate, som er hovedtransportåre for busser østover. Lørdag morgen graves det over gata, noe som medfører endringer for  bussholdeplassene. Et par fotgjengeroverganger flyttes også midlertidig. 

– Vi er halvferdig i prosjektet og tar nå fatt på skfting av rør og kummer i krysset mellom Vestre Strandgate og Henrik Wergelands gate. Når arbeidet starter lørdag morgen kl 07.00 blir det omkjøring for bussene. I samråd med AKT er det laget en plan for dette, forteller prosjektleder Jørund Haugland.

Etter planen stenges krysset lørdag 21. november og det foreligger godkjent skiltplan for tre uker frem til 12. desember.  

Jobber 24-timers skift

– For å redusere ulempene dette medfører vil vi jobbe 24-timers arbeidsdøgn med skift. Det vil dessverre kunne føre til ulemper i form av støy og vibrasjoner for berørte beboere. Men vi planlegger at spunting, som er det arbeidet som er mest støyende og vibrerende, skjer på dagtid. Dette er avklart med kommunelegen, sier Haugland.

Beboere varslet via SMS

De nærmeste berørte beboerne har blitt varslet med kommunens SMS-system fredag 13. november og vil få ny påminning like før oppstart. Det er kun personer som er folkeregistrert på adressene som får slikt varsel.  

Tilkomst til bygninger

Når gaten blir stengt vil tilkomsten til bygninger i Henrik Wergelands gate fra Vestre Strandgate bli utilgjengelig. Det er avklart med skiltmyndighet at kjøring til eiendom blir tillatt i Henrik Wergelands gate i perioden.  

Fotgjengere

Fotgjengere vil stort sett kunne ferdes som normalt i området. Dersom det blir behov for å grave opp i fortau vil det monteres gangbro over gropen. Et par fortgjengerfelt er midlertidig flyttet slik kartet under viser.

Kart fotoverganger 21.11.2020red.png

Kontaktinformasjon 

Prosjektleder Jørund Haugland
E-post: Jorund.Haugland@kristiansand.kommune.no 
Telefon: 413 61 264

Produksjonsleder Jan Ove Tveit
E-post: Jan.Ove.Tveit@kristiansand.kommune.no
Telefon: 415 35 084

Spørsmål som gjelder bussruter eller holdeplasser må rettes til AKT.