Flyruter fra Kjevik Lufthavn

Foreløpig (per 21. mars) er det både utenlands og innenlands flytilbud fra Kjevik, men trafikkbildet er i kontinuerlig endring.

(Foto: Anders Martinsen Fotografer)

For å holde deg oppdatert om dagens ruteprogram, gå inn på www.avinor.no/kjevik

Dersom det blir endringer i flytilbudet fra Kjevik Lufthavn kan utenlandske statsborgere som er ferdig med sin karantene komme seg ut av Norge via innenlandsruter fra Kjevik tiil Oslo.

Det går fortsatt fly fra Oslo til diverse utenlandske destinasjoner.