Flere tilbud flytter til Kjøita

2. mars 2020 er helsestasjonen og flere andre kommunale tilbud på plass i nye lokaler på Kjøita.

Familiens hus Lund er på plass i Kjøita 25 fra og med mandag 2. mars 2020. Kommunalsjef Jon Wergeland er flankert av Turid Hauge Knudsen (t.v.) og Heidi Sørensen. De er avdelingsledere for henholdsvis helsetjenesten for barn og unge på Lund og for barnevernet avdeling Lund.  

 

Helsestasjonen for innbyggere som bor mellom Otra og Topdalsfjorden lå tidligere i Aquarama, sammen med blant annet Frisklivssentralen.

Fra 2. mars 2020 holder helsestasjonen til i familiens hus Lund i Kjøita 25, sammen med barnevernstjenesten og familieveiledningstjenesten.

I nabobygget, Kjøita 17/21, har Frisklivssentralen allerede vært i sving i over ett år. Fra mars 2020 er rask psykisk helsehjelp, oppfølgingsteam psykisk helse, og det nye lavterskeltilbudet «drop-in livsmestring» på plass i samme bygg.

Hilde Tørring er avdelingsleder for Frisklivssentralen, som har holdt til i Kjøita 17/21 et drøyt år. Nå flytter rask psykisk helsehjelp, oppfølgingsteam psykisk helse og «drop-in livsmestring» inn i samme bygg.

I tillegg til tilbudene som er direkte rettet mot innbyggerne, flytter flere fagmiljøer som samarbeider med skoler og barnehager inn i familiens hus på Lund. Disse er pedagogisk psykologisk tjeneste, mobilt team, forebyggende avdeling og spesialpedagoger i barnehager.  

–Det blir om lag 110 ansatte på Kjøita som jobber med ulike oppgaver innen helse og oppvekst for både unge og voksne innbyggere. Vi ønsker at det skal være lett for innbyggerne å finne de tjenestene de trenger på ett sted, derfor samler vi flere beslektede tilbud, sier Jon Wergeland, kommunalsjef for barn og familie. 

Det er ikke alltid enkelt å finne parkeringsplass i nærheten av de to byggene på Kjøita. Derfor oppfordrer Wergeland de som kan til å ta bussen til Lund torv og gå de fem minuttene det tar til Kjøita.