Finsland bibliotek åpner igjen 6. mai

Finsland bibliotek er det første biblioteket i Kristiansand som åpnes opp for offentligheten etter koronastengingen 13. mars.

Vanlige åpningstider

Biblioteket åpner dørene igjen 6. mai klokka 16.00, og holder åpent til klokka 19.00.

Det blir vanlige åpningstider:
Mandager fra klokka 13.00 til 16.00 og onsdager fra klokka 16.00 til 19.00.

Bibliotekar Line Anbakk Solli på Finsland bibliotek gleder seg til å ønske lånerne velkommen tilbake på biblioteket igjen!

Det vil imidlertid være noen restriksjoner de biblioteksbesøkende må ta hensyn til:

Det vil kun være to personer som slippes inn på biblioteket samtidig i startfasen. Unntak for denne regelen er familier som kommer i følge.

Man må også vasker hendene med antibac før biblioteket tas i bruk. Og så er det viktig å holde nødvendig avstand til hverandre. Det vil være anledning til å vandre hyllelangs å låne med seg det man måtte ønske, men man bør ikke gjøre bibliotekbesøket lenger enn nødvendig nå i oppstarten, slik at flest mulig får tilgang til biblioteket.

De siste ukene har Finsland bibliotek, i likhet med de andre bibliotekene i Kristiansand, fungert som take away-bibliotek. Det vil fortsatt være mulig å bruke biblioteket på Finsland på denne måten.

Finsland bibliotek fungerer både som skolebibliotek og folkebibliotek. Skolen åpnet for 1.–4. klassetrinn 27. april.  

Skolebiblioteket og folkebiblioteket holder ikke oppe samtidig. Det er laget egne renholdsrutiner og andre nødvendige tilpasninger i forbindelse med åpningen av biblioteket.

- Vi håper på fortsatt god utvikling av koronasituasjonen, og at vi da gradvis kan få åpnet opp flere av de minste bibliotekene våre, sier biblioteksjef Anne Kristin Undlien. 

Elever fra 4. klasse på Finsland er glade for at både skolebiblioteket og folkebiblioteket nå åpnes opp. (Foto: Line Anbakk Solli)

 

(Forsidebildet er tatt av Helge Dyrholm)