Fartsgrenser til sjøs som i fjor

Det er samme fartsgrenser til sjøs i den nye kommunen, som det det var i gamle Søgne og gamle Kristiansand kommune i fjor.

Fartsbegrensningen til sjøs gjelder fra 1. mai til 31. august hvert år. Det skal vedtas en ny forskrift om fartsbegrensning til sjøs i den nye kommunen.

Inntil det skjer, gjelder de gamle forskriftene for de to gamle kommunene fortsatt.

Det betyr at fartsbegrensningene i år er de samme som det står i forskriftene som gjelder inntil videre. Forskriftene er vist i vedleggene under:

Søgne 

Kristiansand 

 

 

(Bildet er tatt av Anders Martinsen fotografer)