Færre voldssaker i Kvadraturen

Trendrapporten omhandler kriminalitet begått i Kristiansand av ungdom under 18 år. Tall og funn i 2019 viser markant nedgang i antall voldssaker og nedgang på registrerte saker i Kvadraturen.

Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet begått i Kristiansand av ungdom under 18 år. Tall og funn i 2019 tar utgangspunkt i gamle Kristiansand før kommunesammenslåingen ble iverksatt 1. januar 2020.

Sammenlignet med 2018 viser hovedtrender og hovedutfordringer i 2019 at:

  • antall ungdom registrert for lovbrudd har økt fra 214 i 2018 til 233 ungdommer i 2019
  • antall minoritetsungdom registrert for lovbrudd har økt fra 58 til 68 ungdommer
  • antall registrerte saker har økt fra 303 til 340 saker
  • registrert vinningskriminalitet har økt fra 79 til 94 saker
  • antall gjengangere har økt fra 9 til 13
  • antall narkotikasaker har økt fra 51 til 76 saker
  • voldssaker har en nedgang fra 87 til 61 saker
  • antall registrerte saker i Kvadraturen har vist en markant nedgang fra 132 til 107 saker i 2019
  • det er flere registrerte saker i Randesund bydel. 77 saker mot 59 året før
  • det er flere registrerte saker i Vågsbygd bydel. 48 saker mot 44 året før

Trendrapporten er utarbeidet i samarbeid mellom forebyggende seksjon ved Kristiansand politistasjonsdistrikt, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator ved tidligere By- og samfunnsenheten, og Kriminalitetsforebyggende team i Barneverntjenesten.

Trendrapport 2019 

Markant nedgang i antall saker i Kvadraturen

– Til tross for liten økning i antall saker og ungdommer er det gledelig nyhet at det er kraftig reduksjon i vold og nedgang på saker i Kvadraturen. Det sier Grete Pedersen, leder forebyggende seksjon ved Kristiansand politistasjonsdistrikt og Karin Berthelsen i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team som har utarbeidet trendrapporten for 2019. Foto: Marte Krogstad

Trendrapporten viser at antall voldssaker i Kristiansand er redusert fra 87 til 61 saker. I Kvadraturen er det markant nedgang i antall voldssaker fra 43 til 23 saker. I tillegg er det markant nedgang i antall registrerte saker i Kvadraturen, fra 132 til 107 i 2019. Bakgrunnen for nedgangen er en kombinasjon av tidlig innsats, kunnskapsbasert politiarbeid og økt fokus på ungdom.

– Nedgangen i voldssaker er sammensatt og handler om det økte fokuset vi hadde i 2017 med enda mer spisset tiltak og tilbud til ungdommer vi var bekymret for. Vi trakk også ut enda mer potensiale i de allerede eksisterende tiltakene og tilbudene som vi hadde, pluss at vi hadde prosjektet Stans Negativ Utvikling (SNU) som gjorde at det ble enda mer samordnet og koordinert i kommunen. Dette gjaldt også i samarbeid med kommuner omkring Kristiansand, og institusjonsungdom, sier Karin Berthelsen i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team før hun legger til:

– Vi er enda mer bevisst og har fått enda bedre rutiner og retningslinjer for å sikre gode overganger når ungdommer vi er bekymret for skal skifte fra ungdomsskole til videregående skole. Dette gjelder ungdommer som er involvert i rus og kriminalitet, og vi har også bedre tjenestetilbud slik at vi kan se hvem det er som trenger oppfølging. For å håndtere disse utfordringene må vi tenke helhetlig. Det betyr å komme tidlig inn, men også tenke tilrettelegging på skole, i hjem og på fritid.

– For å få det til har vi samarbeidet med Fritidsenheten, KUP, Blå Kors og A-larm for å tilrettelegge for at ungdom har noe positivt å gjøre på fritiden og i ferien sammen med trygge voksne. Vi har også ett tett samarbeid med ungdomstjenesten som jobber fleksibelt med ungdom. De har også en miljøvert knyttet til seg som tar kontakt med ungdommer med formål om å få de til å gjøre noe produktivt på fritiden enn å henge i byen, sier hun.

Gjennom hele 2019 har ungdom og vold vært politiets prioriterte satsingsområde og politiet har patruljert gatene i Kristiansand for å forebygge og stoppe ungdomsvold.

– Politiet jobber målrettet og kunnskapsbasert, alene og sammen med våre samarbeidspartnere, for å forebygge kriminalitet. Vi har gjennom de tre siste årene klart å redusere vold begått av ungdom under 18 år. Det er vi tilfreds med. Men fortsatt er vold et område med relativt høye tall. Dette må vi ta på alvor og ha som mål å redusere, sier Grete Pedersen, leder av forebyggende seksjon ved Kristiansand politistasjon.

Mer fokus på ungdom har resultert i flere narkotikasaker

I 2019 har det vært en økning i antall narkotikasaker, fra 51 til 76 saker. Dette er et resultat av politiets økte innsats og fokus på ungdom som også har avdekket flere narkotikasaker.

– Gjennom fokus på vold har vi også avdekket flere narkotikasaker. Men vi er bekymret for at stadig flere ungdommer tester hasj og andre narkotiske stoffer i ung alder, sier Pedersen.

–  Det er bra at det er økning i antall narkotikasaker for det betyr at politiet har hatt muligheten til å ha mer fokus og innsats på å avdekke miljø, situasjoner og steder der det er grunn til å tro at noen bruker narkotika. Det betyr også at vi har fått muligheten til å gi flere oppfølging og hjelp til å stoppe å bruke narkotika, sier Berthelsen.

Til tross for nedgang er det en bekymring for et økende antall ungdom på videregående skoler som prøver hasjrøyking og eksperimenterer med MDMA og kokain i festsammenheng.

– Vi har lagt merke til at flere ungdommer, spesielt de vi er bekymret for, fester nå mer på private adresser. Dette gjør det vanskelig å oppdage å få tak på hvor det skjer, og det gjelder både i byen og i bydelene, sier Berthelsen.

Noen få ungdommer begår gjentatt kriminalitet

I 2019 er 233 ungdommer registrert med totalt 393 forhold. Av disse er 13 ungdommer registrert som gjengangere som betyr at de er registrert med fem forhold eller mer. Tall og funn i rapporten viser at de fleste ungdommer begår kun ett forhold, og i 2019 var 166 av 233 ungdommer registrert med ett lovbrudd.

– Antall gjengangere har økt fra 9 til 13, og det er innenfor normal variasjon når en ser på økningen i saker og på ungdom. I Kristiansand er det noen få som begår gjentatt kriminalitet, og de aller fleste begår kriminalitet kun én gang, sier Berthelsen.

– Går vi litt tilbake i tid ser vi at det var 260 registrerte saker i 2015, og det var rekordlavt. I 2017 var det rekordhøyt med 462 saker, men de andre årene har antall registrerte saker variert på 300-tallet, og det er ikke noe politiet eller samarbeidspartnere er veldig bekymret over. Det er innenfor en naturlig variasjon, men vi er veldig opptatt av voldsproblematikken som vi hadde for et par år siden. Vi er opptatt av at de tallene skal holde seg lave, og det er vi godt fornøyd med at de gjør i 2019, sier Pedersen.

Kontaktpersoner for media

Karin Berthelsen, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team, mobil: 900 10 703

Grete Pedersen, leder for forebyggende seksjon, Kristiansand politistasjonsdistrikt, mobil: 990 90 878