Fare for høy vannstand

Det er varslet stormflo med ekstrem høy vannstand langs Sørlandskysten fra mandag ettermiddag og utover natt til tirsdag. Kristiansand kommune har iverksatt flere tiltak for å sikre infrastruktur.

Stormflo

Meteorologisk institutt har varslet stormflo og høy vannstand mandag ettermiddag som følge av ekstremværet "Elsa". Etter prognosene for målepunktet i Kristiansand, vil vannstanden være 1,50 m over normal tidevannstand. Prognosene er omtrent som forrige stormflo, natt til 15. januar, men da ble vannsanden lavere enn fryktet. Kristiansand kommune har satt oransje beredskap. Det betyr at en rekke tiltak er gjort for å sikre eiendom og verdier.

– Om ekstremvarselet slår til, betyr det at sjøen eksempelvis kan gå over kaifronten i Gjestehavna i Kristiansand og opp mot veibanen på Vågsbygdveien i Kjosbukta, sier Kristiansand kommunes beredskapssjef Sigurd Paulsen.

– Mange steder kan det bli vanskelig å se bryggekanten. Folk må derfor være forsiktige slik at de ikke faller i sjøen eller i elvene, sier Sigurd Paulsen.

Sjøen er forventet å være på det høyeste mellom klokka 17.00 mandag og nytt høydepunkt ved 02.00-tiden natt til tirsdag 11. februar. Faren skal i følge Meteorologisk institutt være over kl 05.00.

Flomkart.JPG

Flomutsatte områder i Kristiansand er fra venstre Lunde, Kjosbukta, Havnegata, Sjøhuset og brannstasjonen. 

Sikrer infrastruktur

Kommunen prioriterer arbeidet med infrastruktur og veinett, sikring av kommunale bygg og opprettholdelse av tjenester. Hensikten er å sikre åpen kommunikasjon mellom politi og kommunen.

Vi ber alle som vil henvende seg med spørsmål eller opplysninger om å ringe kommunens sentralbord: 38 07 50 00 (kl. 08.00-15.30)

Ingeniørvesenet har også ekstra beredskapsvakt. Vakttelefonen til ingeniørvesenet, utenom kontortid, er 38 02 93 63.

Sandsekker

– Innbyggere som av erfaring vet at deres eiendom er utsatt ved springflo, kan ringe ingeniørvesenets vakttelefon 38 02 93 63 og forespørre om sekker, sier beredskapssjef Paulsen.

Andre viktige telefonnummer

Legevakt: 116 117

Nødnummer:

Brannvesenet: 110

Politiet: 112

Ambulanse: 113

Ikke-akutte henvendelser til nødetatene:

Brannvesenet: 478 14 000

Politiet: 02800

Sykehuset: 03738

Vakttelefoner

Vakttelefon ingeniørvesenet (utenom kontortid): 38 02 93 63

Legevakt: 116 117 / 38 05 62 90

Råd og tips ved fare for flom

  • Pass på å trygge eiendom og verdier i den grad det er mulig.
  • Er det fare for liv og helse, ring nødnummeret.

Nyttige nettsteder

Sehavniva.no - Kartverket

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (flere tips)

Varsom.no - Flom og jordskredvarsel

Kriseinfo.no - en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.

Yr.no - værmelding for Kristiansand

Meteorologisk institutt - aktuelt om værsituasjonen

AEnett.no - informasjon om strømstans

Vegvesen.no - trafikkmeldinger fra Statens vegvesen

Akt.no - kollektivtrafikk

Politi - Politihuset i Kristiansand