Får til mye - til tross for stram økonomi

Onsdag 28. oktober kl. 17.00 la kommunedirektør Camilla B. Dunsæd frem budsjettforslaget for perioden 2021-2024 i bystyret i Kristiansand.

Camilla foran rådhuset.jpg

Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd (foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

– Budsjettet er stramt og krever omstilling for å effektivisere driften, understreker Dunsæd. – Å få flere folk i arbeid, hindre utenforskap og redusere klimagassutslipp er noen av satsingsområdene i den nye storkommunen de neste fire årene.  

Stramt 

Kristiansand kommune har et årlig budsjett på om lag 8,5 milliarder kroner fordelt på alle tjenesteområdene. Inngangen til 2020 var preget av økonomiske utfordringer, særlig innen oppvekst, helse- og omsorgstjenestene – i tillegg til utfordringene rundt koronapandemien.  

– Til tross for stram økonomi er vi sterkere og bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer som en stor kommune. Og visjonen vår er mer aktuell enn noen gang: Sterkere sammen, understreker kommunedirektøren.   

Budsjettforslaget i sin helhet presenteres på kommunens nettsider.

Her kan du se en kort film der kommunedirektør Camilla B. Dunsæd presentere noen av hovedtrekkene i budsjettet.  

 

Her kan du se bystyrets sending 28. oktober på nett-TV (opptak).