Familiens hus vest åpner på Nodeland 19. mai

Store deler av det tidligere rådhuset på Nodeland og lokalene som Nav holdt til i, vil fremover romme Familiens hus vest.

Familiens hus vestDenne gjengen ser fram til at Familiens hus vest blir samlet i eget hus.  Her er de fotografert  ved inngangne til innbyggertorget. Fra venstre: Jon Wergeland, kommunalsjef barn og familie, Aina Kjær, avdelingsleder, Gunhild Kristiansen, innbyggertorget, Anette Johnsen, leder barneverntjenesten vest, Ingrid Nyqvist, rådgiver oppvekst og Bente Nyborg, avdelingsleder PPT.

Til sammen vil 70-75 ansatte fra oppvekst fra tirsdag 19. mai ha sin arbeidsplass i bygget. De vil jobbe fordelt på tjenestene helsestasjon med fysio- og ergoterapitjenester, familieveiledning, PPT og barnevern. Fra før er innbyggertorget med bibliotek, Nav og ambulerende tjenester i livsmestring på plass i bygget.

Familiens hus vest gir tjenester i omtrent samme område som de tidligere Søgne og Songdalen kommuner.  

Gleder seg

– Dette gleder vi oss stort til, sier Jon Wergeland, kommunalsjef for barn og familie i Kristiansand kommune.

Det tidligere rådhuset og Nav-lokalene har de siste månedene gått gjennom en ombygging som har kostet rundt 7,8 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan det har blitt, sier Wergeland og viser til de lyse, trivelige og moderne lokalitetene.

– Dette blir et godt sted å komme til. Godt arbeidsmiljø sitter i veggene her, sier Wergeland og hinter til tidligere Songdalen kommune som var kjent for sitt trivelige og inkluderende arbeidsmiljø.  

Aina Kjær, leder for de ulike helsetjenestene sier seg enig.
– Vi har blitt gode på flytting, men nå skal det skal bli godt å komme sammen i eget hus. Jeg ser fram til samarbeidet med de andre tjenestene og ikke minst til å gi et godt tilbud til brukerne våre.

Lett tilgjengelige tjenester

– Målsettingen er at vi skal levere minst like gode tjenester som i de tre tidligere kommunene. Vi er opptatt av at tjenestene skal være lett tilgjengelige og ser på om det blir mulig for noen tjenester å være mer mobile når brukerne trenger det, sier Wergeland.

Han er positiv til de strategiske grepene og prioriteringene den nye kommunen har gjort og mener at forpliktende samarbeid mellom barn og familie, barnehage og skole og helsetjenester til voksne, vil øke kvaliteten på tjenestene.

Inngang fra det tidligere Nav-bygget

Inngangen til familiens hus er samme inngang som Nav brukte tidligere. Bygget blir åpent for publikum fra klokken 08.30 til 15.00. Nytt skilt  over inngangen er på plass og troner øverst på bygget.

Skilt - Familiens hus vest

Mer liv på huset

Også Gunhild Kristiansen som jobber på innbyggertorget gleder seg til åpningen. 
– Nå har det vært få personer på huset siden administrasjonen flyttet ut i slutten av november. Jeg gleder meg stort til at huset fylles opp med aktivitet igjen sier hun. 

Les mer om Familiens hus i Kristiansand kommune