Få ber om hjemmeundervisning

De aller fleste elevene fra 1. til 4. trinn var tilbake på skolen 27. april.

Av 5423 elever på de fire trinnene, var 184 ikke på skolen mandag.

Foreldrene til 64 av elevene har sagt at de ønsker å gi barna privat hjemmeundervisning.

I tillegg var 43 elever hjemme, fordi de er i risikoutsatt gruppe og derfor fortsatt skal ha fjernundervisning hjemme. Resten hadde fravær av andre grunner.

Det viser tilbakemeldingene fra skolene til oppvekstledelsen.

Det mangler tall fra to av skolene.

- Vi er glade for at skolen for de yngste elevene nå er åpnet igjen og at de aller fleste av elevene er tilbake. Foreldrene til 64 elever ønsker å ha barna hjemme og undervise barna selv. Det er ikke et alarmerende høyt tall og vi håper at også disse foreldrene etter hvert vil sende sine barn til skolen, sier kommunalsjef for skole, Rune Opstad Heggdal.

Opplæringsloven gir foreldre rett til å undervise sine egne barn. Foreldrene overtar da ansvaret for å gi barna tilsvarende undervisning som gis på skolen.

(Arkivfoto: Anders Martinsen fotografer)