Etterlyser kapital og krav for grønne satsinger

Undersøkelse viser at bedre tilgang til risikokapital og økte krav i offentlige innkjøp må til for å styrke grønne satsinger i næringslivet.

Vil bedre vilkårene for grønne satsinger

Green business shutterstock.jpg

EU-prosjektet Green Start-Up Support (GRESS) går over tre år og ledes av Kristiansand kommune. Foruten Kristiansand er følgende deltakere med i prosjektet: Pireus i Hellas, Bologna i Italia, Vest-Pomerania i Polen og forretningsnettverket CleanTech i Bulgaria som har fokus på teknologi, innovasjon og bærekraft. Foto: Shutterstock.com

Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant oppstartsselskaper og mellomstore bedrifter i Kristiansand og omegn i forbindelse med EU prosjektet Green Start-Up Support (GRESS). Prosjektet ledes av Kristiansand kommune og er et samarbeid mellom fem europeiske byer. Målet er å bedre innsikten i hva som kan styrke satsingen på miljøvennlige prosjekter og overlevelsesevnen til grønne satsinger. Tilsvarende undersøkelse ble gjort i alle land som er med i prosjektet.

– Blant behovene som tydelig fremkom av undersøkelsen var bedre tilgang til risikokapital og krav i offentlige innkjøp, sier prosjektleder for GRESS, Øyvind Laderud. Dette ble også funnet gjennom egne undersøkelser i de andre fire europeiske byene i prosjektet.

Etterlyser risikokapital

Behovet for å bedre tilgangen til risikokapital fremmes som viktig. Et stort flertall av de spurte sier at kostnaden ved å finne kapital til grønne investeringer er et klart hinder.

– Mangel på risikokapital har vært en utfordring i regionen over tid, og tilgang på risikokapital til grønne prosjekter har vært minst like vanskelig. Det er et tydelig behov for å arbeide for å øke tilgangen til risikokapital for start-ups, sier Laderud.

Etterlyser krav i offentlige innkjøp

Det etterlyses også at det i offentlige innkjøp etableres «grønne innkjøpsstrategier». Det ønskes krav som bidrar til å få fart på det grønne skiftet. Dette er også i samsvar med satsingen som foregår i Business Region Kristiansand om flere klimavennlige innkjøp.

To av tre bedrifter som svarte har gjort investeringer relatert til miljø i løpet av de tre siste årene. Det viktigste hinderet for videre investeringer i den grønne økonomien opplyses å være manglende etterspørsel i markedet. Få stiller konkrete klimakrav til underleverandører og det skaper utfordringer knyttet til innpass i markedene.

Resultatene tas med i videre arbeid

Øyvind Laderud peker på at det offentlige har stor innkjøpsmakt.

– Svarene vi har fått underbygger at krav som settes i offentlige innkjøp kan bidra til en kritisk masse i etterspørsel av bærekraftige varer og tjenester som ellers kan være vanskelige å investere i. Resultatene tar vi med oss videre i arbeidet med prosjektet.

Innspill fra gründere og små bedrifter, sammen med erfaringer og læring mellom partnerne, skal bidra til forbedrede rammebetingelser eller planer for grønn innovasjon i kommunen der små bedrifter kan bidra.

Mer informasjon om prosjektet finner du her:

EU-prosjektet GRESS