Er du helsepersonell?

Kristiansand kommune kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen.

Har du aktuell kompetanse og ønsker å bidra?  

Kartleggingen gjelder personer som ikke er ansatt i Kristiansand kommune fra før.

Klikk på denne lenken for å registrere deg.   

Har du spørsmål kan du sende en e-post til post.personellbank@kristiansand.kommune.no  

E-posten kan ikke brukes til registrering.

For brukerne som har forsøkt og ikke fått registrert skjemaet gjelder dette: Bruk en annen (hvilken som helst) nettleser eller data/mobil/nettbrett enn den du brukte da registreringen feilet

Takk for at du er med på dugnaden!