Er du helsepersonell?

Kristiansand kommune kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen.

Har du aktuell kompetanse og ønsker å bidra?  

Kartleggingen gjelder personer som ikke er ansatt i Kristiansand kommune fra før.

Klikk på denne lenken for å registrere deg.   

Har du spørsmål kan du sende en e-post til post.personellbank@kristiansand.kommune.no  

E-posten kan ikke brukes til registrering.

For brukerne som har forsøkt og ikke fått registrert skjemaet gjelder dette: Bruk en annen (hvilken som helst) nettleser eller data/mobil/nettbrett enn den du brukte da registreringen feilet

Takk for at du er med på dugnaden!

Vi hadde noe nedetid mellom 14.00 og 17.00 søndag 15. mars, men nå er feilen fikset.